Nuorilta nuorille -nuorisotyötä

Nyt kun nuorisotyön viikko lähestyy loppuaan, on hyvä hetki nostaa framille nuorten oma vaikuttajuus ja tekeminen. Toinen hyvä syy aiheeseen on lokakuun ajan käynnissä oleva Vuoden Vapaaehtoinen -äänestys – toivomme että käyt äänestämässä YADin nuorta vapaaehtoista, Miraa (alta voit lukea miksi).

Nuorisotyötä ja ehkäisevää huumetyötä voi tehdä monella tapaa. YADissa uskotaan vertaisvaikuttamisen voimaan. Nuoret itse tekevät, kohtaavat ja vaikuttavat, sekä ovat toisilleen se porukka, jossa ei tarvitse selitellä omaa päihteettömyyttään tai aiempia päihdevalintojaan. Nuorisotyö YADissa on siis pääasiassa vertaisvaikuttamista ja rinnalla kulkemista, sekä oikeiden kysymysten kysymistä (vailla valmiita vastauksia). Tämä kaikki lähtee nuorten omasta halusta vaikuttaa ja tehdä maailmasta parempi paikka itselle ja muille elää.

YADin eri tiimeissä toimii satoja nuoria, joista valitsimme yhden mukaan Kansalaisareenan Vuoden Vapaaehtoinen -äänestykseen. Tässä perustelut, miksi:

”Mira on ollut mukana toiminnassamme vasta vuoden, mutta on siinä ajassa ehtinyt käydä useilla festareilla jututtamassa ihmisiä huumeista, osallistunut Tampereen paikallistiimin toimintaan ja sen ideointiin, pönöttänyt infopisteillä milloin missäkin sekä ollut aktiivisesti mukana päihdekasvatuskeikoilla yläkouluissa. Striibaillutkin hän on nuorempana. Mira toimii myös lastensuojelun kokemusasiantuntijana Tampereella.

Mira saapuu aina paikalle hymyssä suin, jopa silloin, kun päihdekasvatuskeikalle lähdetään seitsemältä aamulla. Mira tekee työnsä tunnollisesti ja auttaa muita. Hän on luotettava, ahkera ja aina positiivinen. Mira on todellinen työmyyrä, jolle itse vapaaehtoistyön tekeminen ja muiden auttaminen näyttää olevan mahdollisia palkintoja arvokkaampaa. Hän ei pelkää tarttua toimeen, vaikka tehtävä ei olisikaan se kaikista mieluisin.”

Vuoden Vapaaehtoinen -äänestys lokakuun ajan osoitteessa:

www.kansalaisareena.fi/vapaaehtoinen

(Mira Nurmi löytyy kohdasta Tampere)

– SaaraM, järjestötiedottaja, YAD ry

Vuoden vapaaehtoinen

YAD Youth Against Drugs ry on aina ollut vapaaehtoisjärjestö. Toimintamme perustuu aktiivisiin vapaaehtoisiin nuoriin, ammattitaitoisiin työntekijöihin sekä käyttötaustaisten ihmisten kokemustietoon. Monilla YAD:n työntekijöilläkin on vankka vapaaehtoistausta ennen työuran alkamista. Olisimme kovin yksiulotteinen järjestö ilman vapaaehtoisia. Itse asiassa, on tyystin mahdoton ajatella YAD:ta ilman vapaaehtoisia.

teemu3Vapaaehtoiset pyörittävät infopiste- ja festaritoimintaa, käyvät kouluilla ja nuorisotiloilla pitämässä päihdekasvatussessioita ja kertomassa toiminnastamme. He järjestävät tempauksia, tapahtumia ja kokoontumisia. Tukevat entisiä käyttäjiä. Ovat apuna järjestämässä YAD:n koulutuksia, milloin pitämässä jonkin osan koulutuksesta milloin kokkaamalla sapuskaa osallistujille. Jakavat tietoa ajankohtaisista asioista sosiaalisessa mediassa ja kaveripiireissään. Vapaaehtoiset ovat monessa mielessä YAD:n selkäranka. Jopa suurin osa YAD:n hallituksen jäsenistä on järjestössä pitkään vaikuttaneita vapaaehtoisia. Meillä ei päätöksiä siis tee virkamieshallitus vaan vapaaehtoisten ääni kuuluu läpi koko järjestön.

On jo pitkään puhuttu, että vapaaehtoistyö on muutoksessa ja on vaikea saada uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Tämä on toki havaittu YAD:ssakin ja siksi pyritty kehittämään myös uudenlaisia vapaaehtoistoiminnan malleja. Mutta järjestääpä vapaaehtoistyön miten vain, niin yksi asia pysyy. Vapaaehtoisen on saatava itselleen jotain toiminnasta.

Kukaan ei pysy mukana sellaisessa toiminnassa, mistä ei koe saavansa mitään tai millä ei koe olevan merkitystä. Helposti ajatellaan, että itse toiminta on palkitsevaa. Ja näin usein onkin. Mutta se ei riitä. Kiitoksen lausuminen, palkitseminen, osallistaminen ja tukeminen ovat meidän työntekijöiden tehtäviä. Vapaaehtoisten huomioimiselle pitää aina löytyä aikaa. Tänä vuonna yksi YAD:n painopistealueista on ollut vapaaehtoisten tukeminen ja jaksaminen.

Kansalaisareena etsii vuoden 2013 vapaaehtoista. Pohdimme omaa ehdokastamme tuohon hommaan. Vuositasolla YAD:n eri tiimeissä toimii satoja nuoria ja osa on ihan hurjan aktiivisia. Mutta jostain syystä tällä kertaa ehdokkaan löytäminen oli yllättävän helppoa.

vuoden vapaaehtoinen

Päädyimme asettamaan ehdolle Teemun. Ja miksi kaikista meidän mahtavista vapaaehtoisista juuri hänet? Koska kaveri on toiminut YAD:ssa vapaaehtoisena jo melkein kymmenen vuotta tekemättä itsestään minkäänlaista numeroa. Hän ahkera, luotettava ja aina positiivinen. Vuosien saatossa hän on eksynyt moneen YAD:n toimintaan mukaan. Hän on ollut vapaaehtoisena festareillta, konemusiikkibileissa osana jalkautuvaa päihde-ensiaputiimiä, toiminut vertaiskouluttajana DanceWise2 –hankkeessa ja kehittänyt tuota toimintaa myös hankkeen ohjausryhmässä. Onpa hän ehtinyt kirjoittaa tähän blogiinkin. Yhtään Hulkia, Batmania tai Hämähäkkimiestä väheksymättä, Teemu taitaa kuitenkin olla universumin kovin jätkä. Ja on sitä vapaaehtoisesti.

Teemua (Lehtonen) voit halutessasi äänestää vuoden vapaaehtoiseksi Kansalaisareenan sivuilla. Ehdokkaat on tuolla järjestetty paikkakunnan mukaan eli Teemun löytää Helsingin kohdalta.

Mutta vaikka tässä on nyt hehkutettukin yhtä vapaaehtoista, niin muistetaan kiittää teitä kaikkia, jotka olette olleet mukana tekemässä vapaaehtoistyötä missä tahansa järjestössä tai olette muuten vain kansalaisaktiiveja. Olitpa mukana kerran, kahdesti tai vuosia, niin panoksesi on ison kiitoksen arvoinen. Ja jos sait tästä kipinän lähteä mukaan tekemään vapaaehtoistyötä niin tervemenoa, saattaa jäädä tavaksi ;-)!

– JanneP, vs. toiminnanjohtaja, YAD –