Light-nuorisotyötä?

Olen kiitollinen siitä, että saan työskennellä nuorten kanssa. Se, että saa elää arkea nuoren rinnalla ja saattaa nuorta kasvamaan, kasvattaa myös kasvattajaa. Viimeiset pari vuotta ennen YAD:lle tuloani työskentelin kunnallisessa nuorisotyössä pienessä keskisuomalaisessa maalaispitäjässä. Nuoret opettivat minulle jatkuvasti asioita elämästä ja itsestäni. Nuoret haastoivat ajattelemaan, keskustelemaan ja perustelemaan. Monet kasvokkain tapahtuneet kohtaamiset ja yhdessä kuljetut matkat ovat piirtyneet mieleen ja sydämeen.

14627899_10154436055321043_780012484_n

Tässäpä pieni #tb-hetki viime kevään tunnelmiin (ote kolumnista Hankasalmen sanomissa 31.3.2016):

Rakas nuori,

…Olen oppinut sinulta paljon. Sinun surusi on rutistanut minunkin sydäntäni kasaan, ja sinun ilosi saanut sen hypähtelemään riemusta. Olen jännittänyt puolestasi, ollut huolissani sinusta ja pakahtunut ylpeydestä onnistuessasi…

20160519_204916Nyt takana on kohta puoli vuotta verkkovapaaehtoistyön suunnittelijan pestiä. Työtä, jossa kohtaan nuoria ympäri Suomen verkon välityksellä päivittäin, mutta suurinta osaa en koskaan tapaa kasvotusten. Ennakkoon ajattelin, että tämä olisi jotenkin ”kevyempi ja ei-niin-syvälle-menevä” tapa tehdä nuorisotyötä. Että vaikka huumeet aiheena eivät ole kevyimmästä päästä, en kuitenkaan tapaisi nuoria jatkuvasti kasvotusten, joten kanssakäyminen olisi jotenkin pinnallisempaa. Miten väärässä olinkaan. Ja miten onnellinen olenkaan siitä, että olin niin väärässä. Toki osan nuorista kanssa kohtaamisemme verkossa ovat satunnaisia ja olemme vuorovaikutuksessa vain hetken aikaa, mutta niinhän se on kasvokkainkin tapahtuvassa nuorisotyössä ja elämässä ylipäätään.  Kyllä, monet verkossa tapahtuvat kohtaamiset ja yhdessä kuljetut matkat tulevat piirtymään tiukasti mieleeni ja sydämeeni. Ja miten iso ilo onkaan ollut tavata muutamia Street Teamilaisia myös kasvotusten. Jännä, miten voi tuntua saman tien niin tutulta, vaikkei ole koskaan nähnyt toista tai edes kuullut toisen ääntä.

Kiitos Street Teamilainen, että sen lisäksi, että teet arvokasta vapaaehtoistyötä ehkäisevässä huumetyössä, jaa14696938_10154436048316043_2113901000_nt kanssani arkeasi.  Kerrot kuulumisiasi, ilojasi ja huoliasi, snappaat tai whatsappaat. Minä todellakin jännitän sinun jalkapalloturnaustasi tai tulevaa koettasi. Olen huolissani sinusta kun toipumisessasi tulee takapakkia. Pakahdun ylpeydestä, kun pidät koulussa onnistuneesti esitelmän, palautat hienon videon tai kerrot rohkaistuneesi juttelemaan ventovieraalle. Kiitos, että opetat ja kasvatat minua.

Olisi mahtavaa tavata sinua kasvotusten. Mutta ei meidän tarvitse nähdä toisiamme ollaksemme toisillemme olemassa. Olet minulle tärkeä, missä oletkin. Tiedä, että voit jatkossakin ottaa minuun yhteyttä.

Minusta on hienoa, että on monenlaisia tapoja kohdata ihmisiä, ja monenlaisia väyliä tehdä nuorisotyötä. Mielestäni sekä kasvokkain että verkossa tehtävä työ tukevat toisiaan, niitä on turha asettaa vastakkain ja kilpailemaan toistensa kanssa. Tärkeämpää on tehdä kaikissa ympäristöissä työtä siten, että nuorille joka puolella Suomea tulee sellainen olo, että voin ottaa yhteyttä keneen tahansa nuorten kanssa työtä tekevään aikuiseen ja tulen kohdatuksi omana itsenäni, saan jakaa arjen iloni ja suruni, sekä minua osataan auttaa/ohjata avun piiriin silloin kun sitä tarvitsen. Olipa elämäntilanne tai olosuhteet mitkä tahansa. Aito kohtaaminen ei ole kiinni fyysisestä ympäristöstä, verkosta tai käytetyistä välineistä. Se on kiinni ihmisistä.sieppaasuomi

Nuoren tulee voida luottaa nuorisotyöhön, missä ja milloin tahansa.  Ollaanhan siis jokainen #hupparikansanpuolella.

Voi hyvin,
Anne Hämäläinen
Verkkovapaaehtoistyön suunnittelija
YAD Youth Against Drugs ry.

Kohti uusia aluevaltauksia

street-team-pyoreaYAD Street Teamin toiminta sai alkunsa vuonna 2006 YAD:n vapaaehtoisina toimineiden nuorten ideasta hyödyntää musiikkimaailmasta tuttua street team -konseptia YAD:n verkkotoiminnan kehittämisessä. Kaiken kaikkiaan Street Teamiin on vuosien varrella rekisteröitynyt yli 2500 nuorta vapaaehtoista ympäri Suomen ja vuositasolla palautettujen tehtävien lukumäärä on ylittänyt 1000 kappaleen rajapyykin kepeästi.

Toimintaa pilotoitiin ensin pienimuotoisesti järjestön omin voimin, mutta pian sille haettiin hankerahoitusta ja YAD:n nykyinen toiminnanjohtaja JanneP aloitti Street Teamin kehittämistyön RAY:n hankerahoituksen turvin. Ensimmäisen hankkeen aikana kehitettiin Street Teamin toimintamalli, sekä markkinoitiin toimintaa eteenpäin nuorille eri medioita hyödyntäen, rakennettiin nettisivut ja kehitettiin verkkotyötä. Street Team -konsepti osoittautui toimivaksi tavaksi järjestää valtakunnallista vapaaehtoistoimintaa verkossa ja ensimmäisen hankkeen päätyttyä haettiinkin rahoitusta jatkohankkeelle toiminnan juurruttamistyötä varten.

striibaesiteItse hyppäsin Street Teamin ruoriin Street Team 2 -hankkeen alkaessa. Hankkeen aikana toiminnan juurrutustyötä tehtiin muun muassa uudistamalla nettisivut, rakentamalla ohjausmalli toiminnalle, sekä kehittämällä toiminnan seurantatyökaluja eteenpäin. Street Teamin toimintaa luotsattiin myös aiempaa selkeämmin mukaan verkostotyöhön muiden verkossa työskentelevien tahojen kanssa, sekä laajennettiin toimintakenttään sosiaalisessa mediassa. Street Team 2 -hanke päättyi syksyllä 2015 ja toiminta saatiin onnistuneesti juurrutettua osaksi YAD:n perustoimintaa. Hankkeen päättymisen aikaan pohdittiin kuitenkin myös tulevaa ja sitä, miten Street Teamin toimintaa voisi vielä kehittää ja viedä eteenpäin osana YAD:n perustyötä.

sitaatti-kohti-uusia-aluevaltauksiaYAD:ssa järjestettiin joitakin vuosia sitten Verkkovaikuttajat-koulutusta. Vaikka koulutusta ei oltu järjestetty enää pitkään aikaan ja koulutusmateriaalit olivat osaksi vanhentuneita, mediakasvatukseen painottuvalle toiminnalle tuntui olevan edelleen tarvetta etenkin street teamilaisten keskuudessa. Netissä saatavilla oleva materiaali huumetietoon ja -keskusteluun liittyen on moniäänistä ja asiaan perehtyneen ammattilaisenkin on välillä vaikea arvioida lähteiden luotettavuutta. Pohdittiin, kuinka street teamin kohderyhmään kuuluvien 13-21-vuotiaiden nuorten mediataitoja pystyttäisiin kehittämään huumekriittisestä näkökulmasta.

Pohdintojen seurauksena laadittiin ”Mutku netissä luki…” -hankkeesta hakemus Opetus- ja kulttuuriministeriölle nuorten tieto- ja neuvontatyön ja verkkonuorisotyön avustuksia varten. Myönteinen rahoituspäätös hankkeelle saatiin maaliskuun lopulla. Hankkeen tavoitteena on lähteä rakentamaan päihdekriittistä mediakasvatuskokonaisuutta verkkokoulutuksen muodossa nuorille vapaaehtoisille. Hankkeelle on saatu hyvät yhteistyökumppanit ja projektityöntekijän rekrytointi on parhaillaan käynnissä.

Pian kymmenen vuoden taipaleen kulkeneen YAD Street Teamin osalta tahti ei siis suinkaan ole hidastumassa, vaan sisältöä kehitetään edelleen ja ensimmäiset koulutukset uuden hankkeen tiimoilta on tarkoitus startata alkuvuodesta 2017. Nyt on minun aika kiittää ja siirtää Striiban ruori seuraavalle!

– Hanna Ikonen
verkkovapaaehtoistyön suunnittelija
YAD Street Team

YAD Street Teamin sivut: www.yad.fi/streetteam

Noin paljon poikia!?

YAD:n matalan kynnyksen verkkovapaaehtoistyöhön, Street Teamiin, liittyi viime vuonna ennätysmäärä poikia. Viime vuonna rekisteröityneistä nuorista yli 70 prosenttia oli poikia, joista suurin osa osallistui aktiivisesti toimintaan. Poikien suuri määrä yllätti, sillä Street Teamin toimintaan on aina osallistunut tyttöjä ja poikia suurin piirtein saman verran. Yleensä sosiaali- ja terveysalan nuorisojärjestöjen vapaaehtoistoiminnassasitaatti pojat on mukana tyttöjä huomattavasti poikia enemmän.

Varmaa syytä sille, miksi Street Teamin toiminta vetoaa juuri poikiin ei ole, mutta poikien palautteissa konkreettinen tekeminen, huumeiden vastaisuus ja toiminnan pelilliset elementit ovat olleet kaikkein tärkeimpiä syitä toimintaan osallistumiselle. Poikien innostus Street Teamia kohtaan kertoo siitä, että yleensä vapaaehtoistyöstä poissaolollaan loistavia on mahdollista innostaa mukaan, kun sopivat osallistumisen tavat löytyvät.

Millainen vapaaehtoistoiminta kiinnostaa nuoria?

Vuoden 2013 Nuorisobarometrissa käsiteltiin nuorten osallisuutta ja vaikuttamista. Barometrin mukaan nuoret pitävät tehokkaimpina vaikuttamisen keinoina äänestämistä ja aktiivista toimimista nuorisovaltuustoissa ja järjestöissä. Vaikka äänestäminen ja järjestötoiminta ovat nuorten mielestä tehokkaita vaikuttamisen keinoja, nuorten äänestysaktiivisuus ja innokkuus osallistua järjestötoimintaan on kuitenkin ollut viime vuosina suhteellisen vähäistä.

Striiba converseNuorisobarometrin mukaan suurimmalla osalla nuorista vaikuttamisen motiivit eivät ole poliittisia tai ideologisia, vaan motiivina on yleisen hyvän tai jonkin itselle tärkeän asian edistäminen. Myös sosiaalisuus ja hauskanpito painavat vaakakupissa, kun nuori punnitsee osallistumista vapaaehtoistoimintaan.

Nuorten vapaaehtoistoiminnan tulisi siis paitsi tarjota konkreettisia toimintaa, olla myös sosiaalista ja hauskaa. Toimintaan osallistumisen pitäisi olla mahdollisimman helppoa ja toimintaa tulisi kehittää nuorten toiveista ja ideoista käsin.

Kysyvä ei tieltä eksy – nuorten toiveet ja palautteet toiminnan kehittämisen lähtökohtana

Street Teamin vapaaehtoisilta on kerätty säännöllisesti palautetta toiminnasta ja he ovat saaneet itse vaikuttaa toiminnan sisältöön mm. keksimällä uusia tehtäviä Street Teamin tehtäväpankkiin. Nuorten osallistuminen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen on ollut vahvuus Street Teamin kannalta.

Palautekyselyissä parhaimmiksi jutuiksi Street Teamissa on listattu tehtävät (konkreettinen tekeminen), toiminnan arvot (mm. huumeidenvastaisuus ja yhdenvertaisuus), kaverit (sosiaalisuus), sekä pelillisyys ja palkinnot (hauskuus). Kerätyt palautteet tukevat Nuorisobarometrin tuloksia sen suhteen, mitkä asiat tekevät vapaaehtoistoiminnasta nuoria kiinnostavaa.

Kevään aikana Street Teamista valmistuu opinnäytetyö, jonka tavoitteena on selvittää tarkemmin Street Teamin toimintaan osallistuvien nuorten motiiveja ja arvoja toimintaan osallistumisen taustalla. Odotamme tuloksia mielenkiinnolla ja opparin valmistuttua jaamme ne luonnollisesti myös muille nuorten verkkovapaaehtoistyötä kehittäville tai siitä kiinnostuneille.

– Hanna Ikonen, projektityöntekijä, Street Team 2- hanke

 

 

 

Verkko nuorisotyön toimintaympäristönä

yad-street
Street Teamin toimintaympäristö on sekä verkossa että kaduilla.

Tällä viikolla vietetään valtakunnallista nuorisotyön viikkoa. YAD on yli 25 vuoden ajan tehnyt ehkäisevää huumetyötä ja tarjonnut päihteetöntä toimintaa nuorille mm. leirien, koulutusten, festarityön ja paikallistoiminnan muodossa. Nuorten oma osallisuus toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen on ollut alusta saakka toiminnan punainen lanka. Vuonna 2007 pilottihankkeella käynnistyneen YAD Street Teamin kautta verkko on vakiintunut yhdeksi keskeiseksi YAD:n nuorille suunnatun toiminnan toimintaympäristöistä.

Puhuttaessa verkosta nuorisotyön toimintaympäristönä, usein painottuvat netin mukanaan tuomat haasteet, kuten nuorten tavoitettavuus, toiminnan hankala hallittavuus ja vaikuttavuuden arvioinnin ongelmat. Tärkeää olisi kuitenkin myös muistaa nostaa esille netin tarjoamia mahdollisuuksia ja rohkeasti uskaltaa hyödyntää niitä. Verkon kautta toteutettavan nuorisotoiminnan ei esimerkiksi tarvitse tuntea kuntarajoja, vaan sen avulla voidaan tarjota nuorille yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia ja tekemistä riippumatta asuinpaikasta.

Verken keväällä julkaisemassa Verkko nuorisotyössä – Nuorisotyö verkossa -oppaassa Tero Huttunen pohtii verkkonuorisotyötä ja sen käsitettä. Huttunen toteaa artikkelissaan, että verkko tulisi nähdä nuorisotyössä toimintaympäristönä, eikä pelkkänä työkaluna. Tässä suhteessa nuorisotyöllä on niin julkisella kuin järjestösektorillakin vielä työtä tehtävänä. Suurimmalle osalle nuorista netti on itsestään selvästi näitä molempia, työkalu tiedon etsintään ja yhteydenpitoon sekä toimintaympäristö hengailulle, pelaamiselle, vaikuttamiselle ja itsensä ilmaisulle. Merkityksellistä ei loppujen lopuksi nuorten näkökulmasta ole se, miten verkkonuorisotyötä käsitteellistetään tai millä nimellä sitä kutsutaan. Merkityksellistä on se, että toiminta saavuttaa nuoret ja on heidän näkökulmastaan kiinnostavaa. Nuorilla on oltava aidosti mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Tältä osin verkko ei poikkea toimintaympäristönä IRL nuoriso- ja ennaltaehkäisevästä työstä.

streetteamin-sivut

YAD Street Teamissa painottuvat toiminnallisuuden ja kansalaisvaikuttamisen ajatukset. Street Team ei solahda tyypillisimpiin verkkonuorisotyön määritelmiin, sillä sen lähtökohdat ovat nimenomaisesti toiminnallisuudessa. Street Team on vuorovaikutuksellista, sitomatonta ja vahvasti toimintaan painottuvaa. Street Teamin toiminnan kehittämisessä verkko on alusta saakka pyritty näkemään nimenomaisesti paitsi työvälineenä, myös toimintaympäristönä nuorten osallisuudelle, vertaisvaikuttamiselle ja kansalaisaktivismille.

Verkossa tehtävän nuorisotyön lähtökohtana on oltava osallisuus ja omaehtoisuus. Tämä kiteytyy hyvin alla olevaan lainaukseen, joka on poimittu street teamilaisen palautteesta:

”…kun ei tarvitse olla hirveen innokas kaupungilla käännyttäjä ja ihmisten kiusaaja vaikuttaakseen juttuihin, vaan asioita hyvän eteen voi tehdä miten itse tykkää, vaikka koneella himassa.”

Verkkonuorisotyö ja sen eri toimintamuodot ovat menneet viime vuosina Suomessa harppauksin eteenpäin ja nuorille tarjotaan monipuolisesti etenkin erilaista neuvonta- ja tukitoimintaa verkossa. Joukkoon mahtuu kuitenkin vielä uusia ja rohkeita ideoita!

 – Hanna Ikonen, projektityöntekijä, Street Team 2 -hanke, YAD ry

Lähteet: Tero Huttunen, Mitä on verkkonuorisotyö? Julkaisussa Verkko nuorisotyössä – Nuorisotyö verkossa, 2014. http://issuu.com/verkeorg/docs/verkko_nuorisoty__ss__