Miten taataan nuorten äänen kuuluvuus nuorisojärjestössä

Kun syksyllä pohdittiin vuoden 2017 painopistealueita niin useampaankin otteeseen nousi esille, että YAD:n tulee olla jäsentensä näköinen järjestö. Jos jäsenten kädenjälki näkyy, ei järjestön otteesta tarvitse keinotekoisesti ”tehdä” nuorten näköistä vaan se on sitä automaattisesti.

yad wordcloud sanapilviYAD:ssa pyritään turvaamaan nuorten näköinen toiminta siten, että he ovat mukana järjestön toiminnan suunnittelussa, itse toiminnassa ja myöskin arvioinnissa. Tyypillinen kuvio on, että vapaaehtoistiimien kanssa kokoonnutaan syksyisin suunnittelemaan tulevaa ja keväisin pohtimaan, että menikö sinne päinkään. Tämä on karkea rautalankamainen pelkistys, koska joissain YAD:n tiimeissä toiminnan sykli ei ole kalenterivuosi ja joissain taas suunnittelu- ja kehittämistyötä tehdään jatkuvassa vuorovaikutuksessa vapaaehtoisten kanssa.

Myös YAD:n hallituksella on suuri rooli pitää toiminta ajan hermolla. Hallitus koostuu enimmäkseen aktiivisista vapaaehtoisista nuorista. Kukin hallituksen jäsenistä valitsee yhden YAD:n toimintakokonaisuuden vastuulleen ja hänelle on kirjattu tehtäviä kuinka vastuu tulee hoitaa. Esimerkiksi festarit- ja infopistetiimistä vastaavan hallituksen jäsenen tehtävinä on:

– osallistua festarikesän suunnittelukokoukseen alkuvuodesta
– osallistua yhdelle festarille YAD:n mukana
– osallistua palaute- ja purkuviikonloppuun
– seurata YAD:n info- ja festaritiimin Facebook-ryhmää
– omien mahdollisuuksien mukaan osallistua infopistekoulutukseen kouluttajana
– lukea ja kommentoida info- ja festaritiimistä vastaavan työntekijän työraportit

Konkreettisilla tavoitteilla taataan, että hallituksen jäsenet ovat kukin hyvin perillä omasta vastuualueestaan, pystyvät tuomaan omakohtaisia kokemuksia toiminnasta pöytään ja näin olemaan paremmin työntekijän tukena. Samalla varmistetaan myös vapaaehtoisten äänen kuuluminen läpi koko toiminnan, suunnittelusta arviointiin. Hallituksen kokouksissa käydään vastuualuekierros, joten hallitus pysyy hyvin kartalla koko järjestön toiminnasta.

Vastuualueita on jaettu aikaisemminkin YAD:n hallituksessa, mutta viime vuonna ensi kertaa kirjatut selkeät tehtävät ovat nostaneet hallituksen jäsenten ja työntekijöiden vuorovaikutusta. Hallitustyöskentelystä on myös tullut jäsentyneempää ja sitoutuvampaa. Liian ympäripyöreisiin tavoitteisiin on vaikea kurkotella ja lisäksi niiden saavuttamista on vaikea seurata. Tavoite / vastuu tulee jakaa riittävän pieniin ja konkreettisiin osiin. Loogista, eikö?

 – Janne Paananen, toiminnanjohtaja, YAD ry

Jääkö verkkovapaaehtoiselle toiminnasta käteen vain luu?

20151122_162155Street Teamiin rekisteröityi viime vuonna reilu 300 uutta vapaaehtoista. Aikamoinen määrä siis! Uusien rekisteröityneiden lisäksi toiminnassa on vuosittain mukana keskimäärin sata aiempina vuosina liittynyttä nuorta ja nuorta aikuista. Kaiken kaikkiaan Street Teamissa on lähemmäs kolmetuhatta jäsentä. Verkkovapaaehtoistiimi on lukumäärällisesti YAD:n suurin, mutta poikkeavatko vapaaehtoisten kokemukset verkkovapaaehtoistyöstä jollakin tavalla vapaaehtoistyön perinteisemmistä muodoista?

”Street Teamista olen saanut uusia kavereita. Ollaan toisen striibalaisen kanssa netissä käyty hyviä keskusteluja aiheesta ja vähän aiheen vierestä.” – katrikaisa

”YAD:n kautta on mahdollista saada oikeasti myös ystäviä, joilla todennäköisesti on edes hieman samansuuntainen arvomaailman pohja tai ainakin moraalikäsitys kuin itselläsi.” –niala

wp_20150831_004Helposti voisi kuvitella, että tietokoneen tai älylaitteen ruudun välityksellä tapahtuva osallistuminen heikentäisi vapaaehtoisten sitoutumista ja toiminnasta käteen jäisi huomattavasti paljaammaksi kaluttu luu kuin perinteisemmästä vapaaehtoistyöstä. Viime vuosien palautekyselyiden vastauksia ja striibalaisten tekstejä selatessa huomaa kuitenkin hyvin pian, että verkko ei itsessään vähennä toiminnan arvoa tai merkityksellisyyttä vapaaehtoisille. Monelle verkon tarjoama mahdollisuus anonymiteettiin tekee osallistumisen kynnyksestä matalamman ja Street Team koetaan yhteisönä, jossa on helppo kokea yhteenkuuluvuutta hyvin monista eri taustoista tulevien ihmisten kanssa. Street teamiläisillä on yhteinen juttu, jonka eteen töitä (tai tässä tapauksessa tehtäviä) tehdään.

”Olen ollut iloinen myös siitä, että olen päässyt keskustelemaan enemmän päihteistä ja kuullut erilaisia mielipiteitä. Muiden mielipiteiden myötä olen saanut erilaista näkökulmaa asioihin ja muokannut omia mielipiteitäni. Koen ettei suhtautumiseni päihteisiin ole enää niin mustavalkoinen, kuin joitakin vuosia sitten. ” –BOY

Monelle toiminnassa on tärkeää paitsi huumeettomuuden puolesta puhuminen myös mahdollisuus keskustella päihteisiin liittyvistä asioista ja kuulla muiden mielipiteitä. Vaikka street teamiläiset eivät välttämättä koskaan tapaa toisiaan kasvotusten, myös kaverisuhteita heidän välilleen muodostuu siinä missä muissakin harrastuksissa. Street Team on monelle tärkeä viiteryhmä, joka tukee päihdekriittistä ajattelumaailmaa, mutta tarjoaa myös mahdollisuuden haastaa, kyseenalaistaa ja keskustella. Ehkä jopa rakentaa omaa identiteettiä?

sitaatti-stinde”Löysin YADin vuonna 2009 Pipefestistä ja se jäi mieleeni rohkeana (hieman pelottavanakin), erilaisena ja huumorintajuisena järjestönä. Vuotta myöhemmin uskaltauduin mukaan street teamiin eli olin tuolloin noin 20-vuotias. Ujolle nuorelle aikuiselle YADin räväkät ja värikkäät, mutta suvaitsevaiset mielipiteet toimivat omalla tavallaan turvallisena taustana kasata omaa minäkuvaa, itsetuntoa ja muutenkin käsitystä itsestä ja omista mielipiteistä ja arvomaailmasta.” -stinde

Tärkeäksi koetaan myös arvot, tavoitteet, sekä mahdollisuus auttaa ja tehdä hyvää, samoin kuin perinteisemmässä vapaaehtoistoiminnassa. Osallisuus ja mahdollisuudet vaikuttaa toiminnan sisältöihin vahvistavat vapaaehtoisten halua sitoutua toimintaan pidemmäksikin aikaa.

”Tykkään yadin päihdetyöstä, ja siitä kun ite voi vaikuttaa toimintaan.” -Vilcce

”Haluan tehdä edes jotain pientä huumeiden vastaisen työn edistämiseksi” –anonyymi

Street teamiläisten kohdalla verkkovapaaehtoistoiminnasta on siis jäänyt käteen muutakin kuin luu: uusia kavereita, erilaisia tapoja ajatella, mahdollisuuksia vaikuttaa ja auttaa, mahdollisuuksia rakentaa omaa minäkäsitystä ja maailmankuvaa, sekä tilaisuuksia kohdata erilaisia ihmisiä… Niin ja tietenkin niitä pisteitä ja palkintoja 😀

– Hanna Ikonen
Verkkovapaaehtoistyön suunnittelija
YAD Street Team

Vapaaehtoistyö järjestössä

Noin niinkun teknisesti järjestön perustamiseen tarvitaan joukko ihmisiä (pienikin joukko riittää), lain vaatimat paperit ja rekisteröinti. Tarvitaan myös syy, miksi halutaan järjestö perustaa, jokin yhdistävä tekijä. Porukan yhdessä pitävä tekijä saattaa olla sitten jotain muuta, kuin syy, miksi järjestö on perustettu. Ja tämä on mielenkiintoista.

Mietin millä sanalla meitä yadilaisia haluaisin kuvata. Se on rohkeus. YADilaiset ovat rohkeita.

infopisteeltaEi ole helppo lähteä kotoa, matkustaa ensin sovitulle kohtauspaikalle ja hypätä pikkubussin kyytiin vieraiden ihmisten sekaan määränpäänä festarityö. Sovittaa ajatuksensa ja olemisensa 7 muun henkilön kanssa, uskaltaa sanoa omat mielipiteensä ja hyväksyä muiden. Sopia viikonvaihteen ruoista kaikkia tyydyttävästi ja nukkua vieraiden kanssa ahtaasti. Jakaa työvuorot, sadetakit, ruokatermokset ja vielä omat mielipiteetkin. (Unohtamatta, että tämän lisäksi agendalla on tehdä vuorovaikutuksellista, tuloksellista ja arvioitavissa olevaa ehkäisevää päihdetyötä.) Jokaisella festarireissulla jokainen osallistuja joutuu luopumaan jostain omastaan hetkellisesti yhteisen hyvän ylläpitämiseksi. Joskus se on pissatauko tai töräys hammastahnaa, joskus halu sanoa viimeinen sana tai lempibändin keikka. Yleensä festareilta palannut yadilainen haluaa vain nukkua ja olla puhumatta kenellekään vähään aikaan mitään.

Ei ole myöskään helppoa lähteä pitämään päihdekasvatustunteja yläkouluikäisille. Mahdollisuus siihen, että tietosi tai kokemuksesi kyseenalaistetaan, kuulijakunta tekee omiaan tai lyö homman leikiksi on olemassa. Jännitys esiintymisestä kalvaa edellisyön unta, päihdekasvattajaparikin on vieras ja opettajanhuoneessa ennen sessiota tarjotut kahvit lisäävät mielikuvaasi siitä, että saatatte olla eri linjoilla opettajan kanssa.

Luottamushenkilötkään eivät pääse helpolla. Yhdistys on valtakunnallinen ja isohko toimija. Mielipiteitämme arvostetaan ja niitä kysytään usein. YAD on jäsenjärjestö ja kokoaa jäsenistön mielipiteet kannanotoiksi ja linjauksiksi myös ajankohtaisista asioista. Näiden takana on seisottava ja niiden on oltava hyvin perusteltuja ideologiaa unohtamatta.paikkarilaisiaHelppoa ei ole paikallisosaston toimintakaan. Anomus- ja arviointikaavakkeiden täyttäminen, rekisterien ylläpitäminen ja toiminnan suunnitteleminen voivat olla joskus yksinäistä puuhaa. Toiminnasta vastaavat ottavat riskin siitä, että järjestetty toiminta ei kiinnostakaan kaikkia.  Iloiset viestinvaihtelut somessa eivät realisoidu kaikkien lupaamina vastuunkantamisina. Vapaan tekemisen tuottaminen ryhmällä tuo omat mahdollisuutensa, mutta myös haasteensa. Kunnissa paikallisella tasolla päihdekasvatuksesta ollaan montaa mieltä. Vaatii rohkeutta puolustaa YADin linjaa tehdä päihdetyötä.

Kuulostaa raskaalta, mutta näistä huolimatta rohkeutta on vuodesta 1988 riittänyt.liisan-sitaatti

Vuodesta toiseen joukko yadilaisia lähtee festarityöhön ja palaute festarikävijöiltä ja yadilaisilta on toiminnasta ylistävää. Tiivis ja hektinen viikonloppu mahdollistaa uusiin ihmisiin tutustumisen oivallisella tavalla. Tuloksena on tullut kaikkea FB-kaveruuden ja avioliittojen väliltä. Ajoittain karutkin olosuhteet luovat pärjäämisen ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Infopisteillä kävijöille halutaan tarjota parasta ja vapaaehtoisia kiinnostaa kartuttaa tietotaitojaan talven aikana seuraavia festareita varten.

Joukko yadilaisia haluaa tehdä päihdekasvatus- ja kokemusasiantuntijakeikkoja, koska huomaa niistä olevan hyötyä. Moni nuori uskaltaa kysyä yadilaiselta jotain omaan elämään liittyvää, mitä ei ole ennen uskaltanut tai saa uudenlaisen näkökulman vaikka siitä, mihin kaikkeen käyttö vaikuttaa. Se on harvinainen paikka missä mitä vaan huumeisiin liittyvää saa kysyä ja siihen pyritään vastaamaan. Opettajat ja ohjaajat pyytävät uudestaan vierailulle.

paikkari-variesteYADissa altistuu halulle opiskella alaa ja paikallisosastotyö on mahdollisuus kokeilla vahvuuksiaan vaikka ohjaajana. Paikallisosastoissa kokeillaan myös loputtomasti uusia juttuja. Tulisiko sinun itseksesi välttämättä lähdettyä tankotanssiin, mindfullnesia oppimaan, telttailemaan talvella, tutustumaan ulkomaille päihdetyöhön, vierailulle yhteisöhoitopaikkaan, järjestetämään rokkikeikkaa tai vaikka lorottamaan yhdistyksen logoa lumihankeen. Porukassa tämä kaikki on mahdollista. Helposti.

Listatut syyt eivät vielä kerro koko totuutta YADista, eikä syytä siihen miksi porukka pysyy kasassa. Yadilaiset näyttävät onnellisilta, antavat ylistävää palautetta YADista, saapuvat yhä uudelleen mukaan ja suosittelevat hommaa muillekin. Meillä on yhteinen juttu, jota on kuitenkin hankala tätä paremmin sanoittaa. Se ei ole salaisuus, sen voi kokea tulemalla mukaan. Osallistua voit joka päivä (addikti) tai vain vaikka kerran vuodessa. Jokaisella hetkellä on merkitystä.

T: Yadilainen Hanna Lamberg, ehkäisevän huumetyön suunnittelija, sijoituspaikkana Jyväskylä, Lutakko

Tulee rohkeuden lisäksi mieleen toinen kuvaava sanapari ja se on ”terve hulluus”. Mutta ehkä se on niitä asioita, mitä pitää sitten itse kokea.

Vapaaehtoistoimintaa verkossa?!

Verkkovapaaehtoistoiminta on Street Team hankkeiden myötä vakiintunut yhdeksi YAD ry:n toimintamuodoista. Verkkovapaaehtoistyöllä tarkoitetaan yleensä netissä tehtävää tai netin kautta ohjattavaa vapaaehtoistyötä. Lähtökohdiltaan se ei eroa juurikaan perinteisestä, useimmiten kasvokkain tehtävästä vapaaehtoistyöstä. Verkkoperustaisen vapaaehtoistyön merkitys perinteisempää vapaaehtoistyötä tukevana ja täydentävänä toimintana tulee toivottavasti tulevaisuudessa vain vahvistumaan, sillä netti mahdollistaa osallistumisen toimintaan myös sellaisilta alueilta, jossa paikallisesti ei ole tarjolla vapaaehtoistoimintaa siitä kiinnostuneille.

Ohjauksen merkitysVerkkovapaaehtoistyön voi nähdä joko verkkovälitteisesti koordinoituna tai verkossa tehtävänä vapaaehtoistyönä. YAD Street Teamissa on yhdistelty molempia näkökulmia. Vapaaehtoisille tarjotaan verkkovälitteisesti tehtäviä, jotka toteutetaan esimerkiksi koululla tai nuorisotilalla. Tehtävät voivat olla myös kokonaan netissä toteutettavia, esimerkiksi tiedonvälittämistä ja keskustelunherättelyä. Verkkovapaaehtoistyön tekemisen tapoja kannattaa ryhtyä kehittämään omista tarpeista käsin ja pohtia sitä, millainen toiminta hyödyttäisi parhaiten omia vapaaehtoisia ja omaa organisaatiota?

Netti tarjoaa Street Teamin näkökulmasta luontevan ympäristön nuorten vertaisvaikuttamiselle ja ehkäisevän huumetyön tekemiselle. Nuorille suunnattua verkkovapaaehtoistoimintaa suunniteltaessa on tärkeää olla perillä nuorten verkkokulttuureista ja erilaisista netti-ilmiöistä, sillä ne ovat voimavara toiminnan kehittämisessä. Street Teamissa verkkovapaaehtoistoimintaan on ujutettu pelillisiä elementtejä, mutta yhtä hyvin toiminta voi perustua vaikka netistä löytyvään toimintakalenteriin, jossa voi käydä ilmoittautumassa vapaaehtoiseksi tapahtumaan tai tempaukseen. Käytännössä mahdollisuuksia verkkovapaaehtoistoiminnan järjestämiselle rajoittaa ainoastaan oma mielikuvitus.

onko se niin vaikeaaVapaaehtoisten iästä riippumatta, verkkovapaaehtoistoiminnassa tärkeää on huolehtia siitä, että ohjeistukset eri toimintojen toteuttamiseen ovat selkeät. Tärkeää on myös, että vapaaehtoiset tietävät mistä ohjausta ja tukea on saatavilla, jos apua sattuu tarvitsemaan. Verkkovapaaehtoisia ei voi jättää oman onnensa nojaan, vaikka vapaaehtoistoiminnot ja ohjeistukset niiden toteuttamiselle netistä löytyisivätkin. Ohjauksen merkitys korostuu, jos vapaaehtoiset ja vapaaehtoisia koordinoiva työntekijä eivät missään vaiheessa tapaa toisiaan kasvokkain saman pöydän ääressä.

Verkkovapaaehtoistyön haasteita ovat jatkuvasti muuttuvat ja kehittyvät sosiaalisen median palvelut, toiminnan riittävä resurssointi ja netin välityksellä tapahtuva ohjaus ja vuorovaikutus. Henkilökohtaisen suhteen rakentaminen vapaaehtoisen ja vapaaehtoisia koordinoivan välille on huomattavasti haastavampaa kuin perinteisemmässä vapaaehtoistoiminnassa. Työntekijän on panostettava vuorovaikutukseen vapaaehtoisten kanssa, jotta he sitoutuisivat toimintaan ja kokisivat roolinsa sekä työpanoksensa merkityksellisinä.

Verkkovapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet ja vahvuudet ovat Street Teamin lähes kymmenvuotisen taipaleen varrella onnistuneet ohittamaan verkon mukanaan tuomat haasteet jo monta kertaa. Joustavuus, valtakunnalliset toimintamahdollisuudet, tehokkuus, yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja mielenkiintoinen toimintaympäristö ovat jo itsessään hyviä syitä selvittää olisiko verkkovapaaehtoistoiminnalle sijaa omassa järjestössä.

– Hanna Ikonen, YAD, verkkovapaaehtoistyön suunnittelija

Mitä kokemusasiantuntija saa vapaaehtoistyöstä?

Kokemusasiantuntijuus mielletään usein vastikkeelliseksi toiminnaksi, toimiihan kokemusasiantuntija usein muiden palkkatyötä tekevien asiantuntijoiden rinnalla. Ehkäisevän päihdetyön kentällä toimii kuitenkin myös paljon vapaaehtoisia kokemusasiantuntijoita. Mikä saa nuoren aikuisen sitoutumaan vapaaehtoistoimintaan päihdekasvatuksen parissa?

Vapaaehtoisten kokemusasiantuntijoiden motiivit toimintaan mukaan tulemiselle liittyvät pitkälti työn sisältöihin ja odotuksiin; halutaan auttaa, jakaa omaa kokemusta ja toisaalta kerätä itselle arvokasta tietotaitoa esimerkiksi tulevaisuuden työelämää tai opiskelua varten. Kokemusasiantuntijana toimiminen ei ole välttämättä loppuelämän ura tai elämäntehtävä, vaan välietappi matkan varrella. YAD ry:n Expa- projektin uusille vapaaehtoisille kokemusasiantuntijoille tehdyssä kyselyssä tärkeimmiksi motiiveiksi kokemusasiantuntijatoimintaan lähtemiseen nousivat muiden auttaminen, itselle saadun avun jakaminen eteenpäin ja nuorten päihdeongelman ehkäisyyn osallistuminen. Muita tärkeitä motiiveja olivat mielekäs tekeminen vapaa-ajalle ja vapaaehtoistyö tapana toteuttaa kristillistä lähimmäisenrakkautta. Jälkimmäinen siitäkin huolimatta, että YAD ry:n toiminta itsessään on uskonnollisesti sitoutumatonta eikä sinällään rakenteellisesti tarjoa hengellistä ulottuvuutta.

wordcloud

Vapaaehtoisia kokemusasiantuntijoita haastateltiin toisen kerran sen jälkeen, kun heillä oli takanaan vähintään vuoden kokemus vapaaehtoistyöstä päihdekasvatuksen parissa. Haastattelujen perusteella varsinainen toiminta avasi kokemusasiantuntijalle uusia näkökulmia. Toimintaan sitoutumisen myötä vapaaehtoistyö muuttui henkilökohtaisemmaksi ja sitä tarkasteltiin enemmän omien tunteiden ja vapaaehtoistyössä koettujen tilanteiden kautta.

Kokemusasiantuntijuustoiminnassa vähintään vuoden ajan olleiden tärkeimmät motiivit jakautuivat kolmeen osaan:

1.Uuden oppiminen, eli kehittymisen ja kasvun kokemukset
YAD ry:n kokemusasiantuntijatoiminnassa on mukana pääsääntöisesti nuoria aikuisia, joiden säännöllinen ja runsas päihteidenkäyttö on alkanut varsin nuorella iällä. Nuoren päihdekuntoutujan elämä on siis usein paitsi päihteettömyyden, myös aikuisuuden, sosiaalisten suhteiden ja arjen rutiinien opettelua. Parhaimmillaan hyvin ohjattu kokemusasiantuntijuustoiminta voi tukea tätä prosessia.

” No ehkä se, että mä olen pystynyt sitoutumaan tähän näin pitkään, ja tämä on myös auttanut mua. Kun mä olen tullut puhtaaksi, niin mä olen meinannut tipahtaa siinä välissä joskus, mutta tämä on pisin pätkä (raittiutta) mitä minulla on tässä ikinä ollut, että on vaatinut just tätäkin hommaa että en ole turvautunut niihin tapoihin, jotka ei vaadi niin paljoa ponnisteluja.” (Haastateltu kokemusasiantuntija)

2.Päihdekasvatus nuorten parissa
Nuorten kanssa tehtävä työ ja nuoriin vaikuttaminen oman kokemuksen kautta koettiin vapaaehtoistyössä hyvin tärkeäksi. Kokemusasiantuntijoiden ajatukset nuorten kohtaamiseen liittyvistä vaikutusmahdollisuuksista olivat hyvin maltillisia. Nuoria kohdatessa kokemusasiantuntijoiden toiveet liittyivät pääasiassa kuulluksi tulemiseen: nuorille haluttiin tarjota uusia näkökulmia ja ajattelemisen aihetta.

Kokemusasiantuntijoilla on myös halu vaikuttaa siihen tapaan, millä päihteistä nuorten kanssa puhutaan. Yksittäisten aineiden haittojen, vaikutusten tai riskien sijaan halutaan puhua enemmän niistä tarpeista ja tilanteista, joita päihteiden ongelmakäytön taustalla saattaa olla. Nuorille halutaan tarjota ymmärrystä päihdeongelmien luonteesta ja riippuvuuksista. Esimerkit omasta elämästä voivat olla yksi keino tämän tiedon jakamiseen.

”Mä haluan auttaa. Sitten juuri ne hyvät kokemukset niistä että kun on käynyt puhumassa ihmisille, niin sitten siellä oikeasti joku yksi-kaksi tyyppiä saattaa oikeasti kuunnellakin. Tai siis kaikki kuuntelee, mutta oikeasti kuunnella ja sisäistää niitä juttuja. Että ne oikeasti säikähtää, että oletko sä sellaistakin ja.. tiedätkö sillein? Että huomaa, että se menee perille se juttu ja että sillä on vaikutus niihin ihmisiin.”

3.Omat tunteet ja tarpeet
Vapaaehtoistyö tarjoaa myös pintoja omien tunteiden ja tarpeiden toteuttamiselle. Koska kokemusasiantuntijoilla on taustallaan laitoshoitoa vaatinut päihdeongelma jälkihuoltoineen, ja sen kautta kokemus autettavana olemisesta. Toimiminen vapaaehtoisena kokemusasiantuntijana antoi mahdollisuuden siirtyä palveluiden käyttäjästä niiden tuottajaksi. Uusi rooli aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä lisäsi itsearvostusta ja tunnetta siitä, että on hyödyksi.

”Kun alkaa miettiä sitä muun entistä elämää ja nykyistä elämää sitten. Kun musta on muutenkin ihmiset huomanneet että oon tosissani ja haluun niin kuin pois ja muuttua, niin sitten ne on myös uskoneet siihen ja satsanneet siihen, että sitä kautta… Kyllä siitä tulee aina sellainen kiitollisuus. Että on päässyt tähän pisteeseen. Mua on autettu tosi paljon.”

Arki tarjoaa luonnollisia heijastuspintoja vapaaehtoistyössä opitulle ja sen testaamiselle. Parhaimmillaan kokemusasiantuntijuustoiminta voi tukea toipumista sekä tarjota uusia välineitä ja taitoja arjen hallintaan ja uuden, päihteettömän identiteetin rakentamiseen.

rantakivet auttaminen

Teksti ja lainaukset perustuvat Petra Pohjosen pro gradu –tutkielmaan ”Tätä mun kuuluu tehdä”- päihdetaustaisten nuorten aikuisten motiiveja tehdä kokemustietoon pohjautuvaa päihdekasvatusta. Tutkielman kokoversio on luettavissa täällä.

Mitäköhän sitä keksisi kesälle tekemistä?

meemiJoidenkin ennusteiden mukaan tulossa on yksi kuumimmista kesistä pitkään aikaan. Jotain hauskaa pitäisi keksiä… Mitä se voisi olla? Jotain tekemistä, mielellään ulkona. Tietysti hyvät festarit liittyy onnistuneeseen kesään. Pienillä kustannuksilla selviäminen olisi plussaa.

Hyvien tyyppien kanssa hengailua, mielenkiintoisia keskusteluja ja uusiin ihmisiin tutustumista. Dokata ei jaksa koko kesää, kivaahan se olisi jos jäisi hyviä muistoja selvin päin.

festarimeininkiMe ollaan täällä YADilla keksitty kesäksi tekemistä jo vuodesta 1988. Mitä jos lähtisit meidän kanssa festareille tekemään vapaaehtoistyötä? Vapaaehtoistyö meillä tarkoittaa yllä mainittuja asioita: hauskanpitoa selvin päin, uusia tuttavuuksia, musiikkia, mielenkiintoisia kohtaamisia.

Aiomme osallistua tänä vuonna 15:lle eri festarille ja me halutaan sut mukaan. Homman nimi on seuraavanlainen: olet viiden muun vapaaehtoisen kanssa infopisteellämme keskustelemassa ihmisten kanssa huumeasenteista. Keskustelua helpottamaan olemme kehittäneet ”huumetestin”. Tämä testi (vasemmalla kuvassa) on siis mystinen ”lärpäke” jossa on kysymyksiä eri aihealueista liittyen päihteisiin. Tarkoituksenamme on herättää huumetestikeskustelua, ei paukuttaa mitään yhtä totuutta. Tämän lisäksi festarikävijät voivat tehdä erilaisia toiminnallisia hauskoja juttuja, kuten ottaa itselleen ”narkomaanileiman” tai kuvata itsensä jonkin huumeiden vastaisen sloganin kanssa. Lisäksi pisteellemme voi tulla pelaamaan vaikka twisteriä tai brasilialaista Petecaa. Vapaaehtoisena pääset tietysti katsomaan myös lempibändejäsi!

Yksi hyvä juttu festareissa meidän kanssa on, että ne eivät maksa sulle mitään: YAD maksaa matkat, ruoat ja majoituksen. Jos kiinnostuit, infopistetelttasun kannattaa ilmoittautua meidän Infopistekoulutukseen. Sieltä saat valmiudet toimia infopisteellämme. Koulutus järjestetään Jyväskylässä toimistollamme 16.­­–17.5.2015. Koulutuksen hinta on 20 e, liittymällä YADin jäseneksi 11 e (sisältää materiaalin, majoituksen, ruoat).

Tästä lisätietoa ja Infopistekoulutuksen ilmoittautumisohjeet!

– Ville Nieminen, oppisopimustyöntekijä, YAD ry

PS. Jos oot jo käynyt meidän Infopistekoulutuksen ja haluat infopistevastaavaksi, muista ilmoittautua Infopistevastaavakoulutukseen, joka pidetään tällä kertaa Tampereella 23.5.

infopistekoulutus-vaakavastaavakoulutus-vaaka

Noin paljon poikia!?

YAD:n matalan kynnyksen verkkovapaaehtoistyöhön, Street Teamiin, liittyi viime vuonna ennätysmäärä poikia. Viime vuonna rekisteröityneistä nuorista yli 70 prosenttia oli poikia, joista suurin osa osallistui aktiivisesti toimintaan. Poikien suuri määrä yllätti, sillä Street Teamin toimintaan on aina osallistunut tyttöjä ja poikia suurin piirtein saman verran. Yleensä sosiaali- ja terveysalan nuorisojärjestöjen vapaaehtoistoiminnassasitaatti pojat on mukana tyttöjä huomattavasti poikia enemmän.

Varmaa syytä sille, miksi Street Teamin toiminta vetoaa juuri poikiin ei ole, mutta poikien palautteissa konkreettinen tekeminen, huumeiden vastaisuus ja toiminnan pelilliset elementit ovat olleet kaikkein tärkeimpiä syitä toimintaan osallistumiselle. Poikien innostus Street Teamia kohtaan kertoo siitä, että yleensä vapaaehtoistyöstä poissaolollaan loistavia on mahdollista innostaa mukaan, kun sopivat osallistumisen tavat löytyvät.

Millainen vapaaehtoistoiminta kiinnostaa nuoria?

Vuoden 2013 Nuorisobarometrissa käsiteltiin nuorten osallisuutta ja vaikuttamista. Barometrin mukaan nuoret pitävät tehokkaimpina vaikuttamisen keinoina äänestämistä ja aktiivista toimimista nuorisovaltuustoissa ja järjestöissä. Vaikka äänestäminen ja järjestötoiminta ovat nuorten mielestä tehokkaita vaikuttamisen keinoja, nuorten äänestysaktiivisuus ja innokkuus osallistua järjestötoimintaan on kuitenkin ollut viime vuosina suhteellisen vähäistä.

Striiba converseNuorisobarometrin mukaan suurimmalla osalla nuorista vaikuttamisen motiivit eivät ole poliittisia tai ideologisia, vaan motiivina on yleisen hyvän tai jonkin itselle tärkeän asian edistäminen. Myös sosiaalisuus ja hauskanpito painavat vaakakupissa, kun nuori punnitsee osallistumista vapaaehtoistoimintaan.

Nuorten vapaaehtoistoiminnan tulisi siis paitsi tarjota konkreettisia toimintaa, olla myös sosiaalista ja hauskaa. Toimintaan osallistumisen pitäisi olla mahdollisimman helppoa ja toimintaa tulisi kehittää nuorten toiveista ja ideoista käsin.

Kysyvä ei tieltä eksy – nuorten toiveet ja palautteet toiminnan kehittämisen lähtökohtana

Street Teamin vapaaehtoisilta on kerätty säännöllisesti palautetta toiminnasta ja he ovat saaneet itse vaikuttaa toiminnan sisältöön mm. keksimällä uusia tehtäviä Street Teamin tehtäväpankkiin. Nuorten osallistuminen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen on ollut vahvuus Street Teamin kannalta.

Palautekyselyissä parhaimmiksi jutuiksi Street Teamissa on listattu tehtävät (konkreettinen tekeminen), toiminnan arvot (mm. huumeidenvastaisuus ja yhdenvertaisuus), kaverit (sosiaalisuus), sekä pelillisyys ja palkinnot (hauskuus). Kerätyt palautteet tukevat Nuorisobarometrin tuloksia sen suhteen, mitkä asiat tekevät vapaaehtoistoiminnasta nuoria kiinnostavaa.

Kevään aikana Street Teamista valmistuu opinnäytetyö, jonka tavoitteena on selvittää tarkemmin Street Teamin toimintaan osallistuvien nuorten motiiveja ja arvoja toimintaan osallistumisen taustalla. Odotamme tuloksia mielenkiinnolla ja opparin valmistuttua jaamme ne luonnollisesti myös muille nuorten verkkovapaaehtoistyötä kehittäville tai siitä kiinnostuneille.

– Hanna Ikonen, projektityöntekijä, Street Team 2- hanke

 

 

 

Koe kesä ja festarit YADilaisittain!

Kesä tulee… Yksi YADin vapaaehtoistyön suurimmista ja miellyttävimmistä jaksoista on edessä – nimittäin festarit! Yadilaiset eivät ole uusi näky festarikävijöille, sillä festarityö on ollut mukana järjestön alkuajoista asti. Jos et ole päätynyt YADin porukkaa aiemmin kohtaamaan, tässä pieni selonteko siitä, mitä festaripisteellämme on luvassa:

Ilosaaressa 2013.
Ilosaari 2013

Meidät tunnistaa keltamustasta teltasta ja hyväntuulisista nuorista. Tarkemmin kojuamme tarkasteltuasi katseesi saattaa kiinnittyä omituiseen tekstiin: ”Tee huumetesti, saat kortsun tai korvatulpat!” Alkuhämmennyksen jälkeen rohkeana festaroijana voit turvallisin mielin lipua teltan välittömään läheisyyteen ja kysellä lisätietoja merkillisestä tekstistä. Tiedusteltuasi asiaa joku yadilaisista todennäköisesti lähestyy sinua värikkään lärpäkkeen kanssa.

YADin oma huumetesti

Lärpäkkeestä, aka. huumetestistä löytyy muutama kysymys valitsemastasi aiheesta, joihin ei välttämättä ole oikeaa tai väärää vastausta. Pieni huojentumisen tunne on normaalia tässä kohtaa – tähän huumetestiin ei sisälly eritteiden keräilyä purkkiin! Kuin huomaamatta olet ajautunut keskustelemaan huumeaiheisista asioista yadilaisen kanssa. Huomaat, ettei sinulle olla tuputtamassa mielipiteitä vaan vastapuoli pyrkii maltilliseen ja fiksuun keskusteluun. Mielipiteen kerrottuasi sinua ei yritetä talloa kivenrakoon vaan erimielisyyksiäkin kuunnellaan. Huumetestin kysymykset hupenevat ja kohtaat viimein sen kaikkein vaikeimman kysymyksen: ”Läpäisit meidän huumetestin, haluutko kortsun vai korvatulpat?”

Palkinnon saatuasi voit tutkailla pisteen muita mahdollisuuksia. Tahdotko keksiä oman huumeidenvastaisen sloganin ja kuvauttaa itsesi sen kanssa? Tai tatuoida itsesi yadimaisesti ja ehkä lyödä käteesi myös narkomaanileiman? Unelmointikin on sallittua pisteeltämme löytyvien Post Our Dreams -korttien avulla. Kojullamme voit myös pelata twisteriä ja kokeilla jonglööraustaitojasi. Lopuksi ota vielä taskut täyteen YADin kortteja ja tarroja ja jatka kohti muita festarielämyksiä.

taneliFestarityön pallosta ottavat tänä kesänä kopin Taneli Hytönen (kuvassa) sekä Eedit Manner. Allekirjoittanut on kuumotellut kesää jo jonkin aikaa ja Eedit hyppää hyvää vauhtia kulkevan festarijunan kyytiin infopistekoulutuksen viikolla. Jos mielesi halajaa festaritunnelmaa, livemusiikkia, huippuseuraa ja unohtumattomia kokemuksia, eikä selvin päin olo ole ongelma, niin meille kannattaa olla kiltti. Ja lähteä mukaan toimintaan tietty!

Kesän festareille YADin vapaaehtoisena pääset jos olet 16-vuotias tai vanhempi ja käyt 17–18.5. Jyväskylässä järjestettävän Infopistekoulutuksen. Koulutus on suunnattu 13–35-vuotiaille. Ilmoittaudu 11.5. mennessä: festarit@yad.fi (tarkemmat ohjeet alla pdf:ssä). Koulutuksesta kerätään pieni maksu, mutta festarit itsessään eivät ime vapaaehtoisilta pääsylippumaksuja tai muitakaan kustannuksia. Tämä lysti kannattaa kokea – tervetuloa siis koulutukseen ja YADin remmiin!

fb-taustakuva_festarityo

Infopistekoulutuksen lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet voit ladata tästä (pdf).

– Taneli Hytönen, YAD ry

PS. YAD:n festarikiertuelista tulee päivittymään lopulliseen muotoonsa vasta myöhemmin ja muutoksia saattaa tulla pitkin kesää. Tähän mennessä infopistehakemuksia on lähetetty seuraaviin tapahtumiin:

Kivenlahtirock 6-7.6.
South Park Tampere 6-7.6
Nummirock 19-21.6.
Provinssirock 27-28.6.
Riihimäkirock 27-28.6
Summer up 4-5.7
Ilosaarirock 11-13.7.
Tammerfest 17-19.7.
TwinCity Festvals 17-19.7.
Qstock 25-26.7.
Puntala-rock 25-26.7.
Kuopio RockCock 25-26.7.
Blockfest 1-2.8.
Tikkurila Festival 1-2.8
Jurassic Rock 8-9.8
Porispere 8-10.8
Lutakko Liekeissä

Miksi liityin YADiin?

Kun mietin kysymystä ”Miksi liityin YADiin?”, ei mieleen tule mitään selvää vastausta. Järjestöön päätymiseni on ollut salakavalaa, askel-askeleelta mukaan pujottautumista. Lähdin pienestä liikkeelle ja joka askeleella huomasin seuraavalla portaalla olevan entistä enemmän annettavaa. Up we go!

Liity jäseneksi

YAD:n jäsenmaksu on 6 €/vuosi tai 60 € loppuelämäksi. Jäsenyyden voi maksaa verkkokaupassa tai laittamalla summan tilille FI28 8000 1401 4735 26. Maksaessa tulee viestiin kirjoittaa nimi, osoite ja syntymävuosi.

Jäseneksi liittyminen ei velvoita osallistumaan toimintaan. Jo pelkkä jäsenyyden maksaminen on kannanotto huumeettomuuden puolesta! Welcome aboard!

Olin 15-vuotias nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaopiskelija kun kuulin YADista ensi kertaa. Ensikosketukseni järjestöön tapahtui Street Teamin puolella. Striibailu oli mukava ”harrastus”, jota pystyi toteuttamaan silloin kun halusi ja sitoutumatta mihinkään. Striibailuhalu lähti täysin siitä, että oli hauskaa tienata pisteitä ja palkintoja, tehdä erilaisia tehtäviä, saada palautetta suoritetuista tehtävistä ja kaupan päälle tiesi tehneensä konkreettisia asioita hyvän asian puolesta. Aikani Street Teamin pyörteissä huljuttuani huomasin kuitenkin tilaisuuden lähteä mukaan myös paikallisosaston toimiin.

Muistan tilanteen, kun olin kävelemässä kohti Keski-Suomen Opiston luokkahuonetta, johon Suolahden paikkari oli jo kokoontunut. ”Tuu mukaan YADin paikkariin!” -huudahdukseen minä tokaisin: ”nii mä aattelin.” Vastaukseksi sain iloisia ”Oikeesti!?” -hämmästelyjä. Suolahden paikkarissa pyöriminen tarkoitti kaveriporukalla hengailemista, mukavia yhteisiä hommailuja ja raamit toteuttaa ideoita. Alussa taisi olla myös ajatus, että paikkariin osallistumisesta voisi saada myös hyväksiluettua opintoviikkoja. En tainnut tulla sitä kuitenkaan koskaan edes kysyneeksi. Alkoi kuitenkin tuntua siltä, että pelkkä pienellä tasolla pyörivä paikkari ei riittänyt. Täytyi päästä sisemmälle järjestöön ja päätin hakeutua infopistekoulutukseen sekä kesän festareille. Festarit taisivat olla se suurin motivaattori.

taneli puussaEn voi kieltää, etteikö olisi jännittänyt lähteä pää edellä tuntemattomien ihmisten mukaan uusiin seikkailuihin, mutta se todellakin kannatti. Tuntemattomaan hyppääminen yleensä johtaa niitten parhaimpien kokemusten saavuttamiseen. YAD tarjosi sillä hetkellä oivan väylän päästä toteuttamaan jotain uutta ja mielenkiintoista, sekä tietysti myös turvallisen tavan päästä katsomaan lempibändejä livenä! Oli/on mahtavaa päästä festareille niin että majapaikka, ruokailu, kyydit, seura ja sisäänpääsy on kaikki ennakkoon hoidettu. YADin jäsenenä sai vielä päälle vakuutukset. Välillä täytyikin miettiä, että olikos tämä nyt sitä vapaaehtoistyötä. Lopulta kuitenkin parhaimmaksi asiaksi jäivät mieleen järjestön iki-ihkut ihmiset. Juuri näiden ihmisten kanssa on mahtavaa kokea suuria keikkoja, omituisia keskusteluja ja levottomia juttuja tai vaikka rakentaa linnoja. Ja mikä parasta: joka reissulla tutustuu uusiin tällaisiin!

YADin huudeilla toimimisesta on joka kerta jäänyt hyvä maku suuhun. Niin hyvä, että suoritin yhden työssäoppimiseni YADilla. Silloin heräsi ajatus siviilipalvelusta samaisessa paikassa. Sivarin suorittaminen YADin piirissä on ollut todella opettavaista niin ammatillisesti, henkisesti, fyysisesti, psyykkisesti kuin vaikka tajuntaa laajentavastikin. On tullut tilanteita, joissa olen kertomassa YADin asioista ja muut ihmiset kuuntelevat ja vaikuttavat jopa kiinnostuneilta sanomisistani. On aivan käsittämättömän upeaa tuntea fiiliksiä, että koulun tuoma itsevarmuus sekä aikaisemmin vapaaehtoistyössä hankitut tiedot toimivat niin hyvin yhteen, ja järjestö antoi puitteet niiden käyttöön. Paljon on varmasti vielä kuitenkin opittavaa ja tajuttavaa, joten saa nähdä mitä kaikkea sitä sivarin aikana vielä oivaltaakaan.

Oma tulevaisuus on vielä melko auki. Mitä sivarin jälkeen tapahtuu, en tiedä. Mutta näissä piireissä tulen varmasti pyörimään vielä kauan!

– Taneli, siviilipalvelusmies, YAD ry –

Vuoden vapaaehtoinen

YAD Youth Against Drugs ry on aina ollut vapaaehtoisjärjestö. Toimintamme perustuu aktiivisiin vapaaehtoisiin nuoriin, ammattitaitoisiin työntekijöihin sekä käyttötaustaisten ihmisten kokemustietoon. Monilla YAD:n työntekijöilläkin on vankka vapaaehtoistausta ennen työuran alkamista. Olisimme kovin yksiulotteinen järjestö ilman vapaaehtoisia. Itse asiassa, on tyystin mahdoton ajatella YAD:ta ilman vapaaehtoisia.

teemu3Vapaaehtoiset pyörittävät infopiste- ja festaritoimintaa, käyvät kouluilla ja nuorisotiloilla pitämässä päihdekasvatussessioita ja kertomassa toiminnastamme. He järjestävät tempauksia, tapahtumia ja kokoontumisia. Tukevat entisiä käyttäjiä. Ovat apuna järjestämässä YAD:n koulutuksia, milloin pitämässä jonkin osan koulutuksesta milloin kokkaamalla sapuskaa osallistujille. Jakavat tietoa ajankohtaisista asioista sosiaalisessa mediassa ja kaveripiireissään. Vapaaehtoiset ovat monessa mielessä YAD:n selkäranka. Jopa suurin osa YAD:n hallituksen jäsenistä on järjestössä pitkään vaikuttaneita vapaaehtoisia. Meillä ei päätöksiä siis tee virkamieshallitus vaan vapaaehtoisten ääni kuuluu läpi koko järjestön.

On jo pitkään puhuttu, että vapaaehtoistyö on muutoksessa ja on vaikea saada uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Tämä on toki havaittu YAD:ssakin ja siksi pyritty kehittämään myös uudenlaisia vapaaehtoistoiminnan malleja. Mutta järjestääpä vapaaehtoistyön miten vain, niin yksi asia pysyy. Vapaaehtoisen on saatava itselleen jotain toiminnasta.

Kukaan ei pysy mukana sellaisessa toiminnassa, mistä ei koe saavansa mitään tai millä ei koe olevan merkitystä. Helposti ajatellaan, että itse toiminta on palkitsevaa. Ja näin usein onkin. Mutta se ei riitä. Kiitoksen lausuminen, palkitseminen, osallistaminen ja tukeminen ovat meidän työntekijöiden tehtäviä. Vapaaehtoisten huomioimiselle pitää aina löytyä aikaa. Tänä vuonna yksi YAD:n painopistealueista on ollut vapaaehtoisten tukeminen ja jaksaminen.

Kansalaisareena etsii vuoden 2013 vapaaehtoista. Pohdimme omaa ehdokastamme tuohon hommaan. Vuositasolla YAD:n eri tiimeissä toimii satoja nuoria ja osa on ihan hurjan aktiivisia. Mutta jostain syystä tällä kertaa ehdokkaan löytäminen oli yllättävän helppoa.

vuoden vapaaehtoinen

Päädyimme asettamaan ehdolle Teemun. Ja miksi kaikista meidän mahtavista vapaaehtoisista juuri hänet? Koska kaveri on toiminut YAD:ssa vapaaehtoisena jo melkein kymmenen vuotta tekemättä itsestään minkäänlaista numeroa. Hän ahkera, luotettava ja aina positiivinen. Vuosien saatossa hän on eksynyt moneen YAD:n toimintaan mukaan. Hän on ollut vapaaehtoisena festareillta, konemusiikkibileissa osana jalkautuvaa päihde-ensiaputiimiä, toiminut vertaiskouluttajana DanceWise2 –hankkeessa ja kehittänyt tuota toimintaa myös hankkeen ohjausryhmässä. Onpa hän ehtinyt kirjoittaa tähän blogiinkin. Yhtään Hulkia, Batmania tai Hämähäkkimiestä väheksymättä, Teemu taitaa kuitenkin olla universumin kovin jätkä. Ja on sitä vapaaehtoisesti.

Teemua (Lehtonen) voit halutessasi äänestää vuoden vapaaehtoiseksi Kansalaisareenan sivuilla. Ehdokkaat on tuolla järjestetty paikkakunnan mukaan eli Teemun löytää Helsingin kohdalta.

Mutta vaikka tässä on nyt hehkutettukin yhtä vapaaehtoista, niin muistetaan kiittää teitä kaikkia, jotka olette olleet mukana tekemässä vapaaehtoistyötä missä tahansa järjestössä tai olette muuten vain kansalaisaktiiveja. Olitpa mukana kerran, kahdesti tai vuosia, niin panoksesi on ison kiitoksen arvoinen. Ja jos sait tästä kipinän lähteä mukaan tekemään vapaaehtoistyötä niin tervemenoa, saattaa jäädä tavaksi ;-)!

– JanneP, vs. toiminnanjohtaja, YAD –