Samaa mieltä kannabiksesta

Kannabiskeskustelu velloo tällä hetkellä kiivaana. Barack Obama lausui painavan sanansa, tehden selkeän eron kannabiksen ja kovien huumeiden välille. Täällä Suomessa kannabiksen dekriminalisointiin tähtäävä kansalaisaloite on kerännyt tällä hetkellä yli 14000 allekirjoitusta. THL:n ylijohtaja näkee kannabiksen vapauttamisen johtavan yhä lisääntyvään käyttöön. Poliisia huolestuttaa kannabiksen käyttö ja he pyrkivät sitä omin keinoinsa kitkemään, toisaalta päihdetutkijat ovat esittäneet käyttörangaistuksen poistamista. Ensi viikolla aiheesta tullaan keskustelemaan A2:n kannabisillassa toivon mukaan monipuolisesti.

myssy 2bEri näkökulmista kannabisilmiötä katsovia tahoja on hyvä saada saman pöydän ääreen. Huomaamme, ehkä hieman yllättäenkin, että käytön laillistamista ajavat ja edelleen laittomuutta kannattavat tahot ovat kuitenkin samoilla linjoilla useissa kannabikseen liittyvissä kysymyksissä. Useimmiten tavoite on kuitenkin sama: inhimillisen kärsimyksen minimointi. Ehdotetut toimenpiteet vaihtelevat sitten näkökulmasta riippuen.

Kannabista ei saa pois Suomesta. Lainsäädäntömme on kannabiksen kohdalla varsin tiukka ja sitä on tuskin mielekästä lähteä koventamaan. Tiukasta lainsäädännöstä huolimatta kannabista kokeillaan ja käytetään meillä enemmän kuin aikaisemmin, erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa. THL:n väestökyselyiden perusteella 25-34-vuotiaista miehistä jopa 44% on vähintään kokeillut kannabista. Kannabista siis käytetään silläkin uhalla, että sillä voi olla suuriakin rikosoikeudellisia seurauksia.

Meidän on siis hyväksyttävä ja otettava päihdepolitiikassa huomioon tietyn tasoinen kannabiksen käyttö ja siitä aiheutuvat haitat. Tähän haasteeseen on pystyttävä vastaamaan sillä, että niin ehkäisevälle työlle kuin korjaavallekin puolelle on riittävästi resursseja.

Ehkäisevässä työssä tulee olla rehellinen ja avoin. Kannabisvalistuksessa on muistettava rehellisyys. Kannabiksen haittavaikutuksista tulee pystyä keskustelemaan realistisesti, niitä liioittelematta tai vähättelemättä. Viimeisimmän kouluterveyskyselyn mukaan yläkouluikäisistä noin yksi kymmenestä on kokeillut jotain laitonta huumetta, yleisimmin luonnollisesti kannabista. Keskimäärin jokaisessa luokassa on siis pari kaveria, joilla on kokemus kannabiksesta. Jos heidän kokemus on selkeästi ristiriidassa sen kanssa mitä valistaja kertoo, on uskottavuuden menettäminen todennäköistä ja tämä viesti leviää helposti nuorten keskuudessa.

Valistajalle on haastavaa hyväksyä se, että viime kädessä nuori tekee itse päätöksen kokeileeko hän jotain päihdettä vai ei. Meidän tehtävämme on tarjota sellaista valistusta, johon nuori uskoo ja johon hänellä on tarttumapintaa. Tämän lisäksi aikuisten tehtävä on omalla asenteella ja esimerkillä ohjata nuoria tekemään hyviä valintoja. Kaikesta huolimatta nuori saattaa valita toisin kun haluaisimme.

Kannabis ei sovi etenkään alaikäisille. Kannabis, kuten mikä tahansa päihde, on erityisen haitallinen nuorelle, jonka aivot ovat vasta kehittymässä. Mitä vanhemmalla iällä ensimmäiset kokeilut tapahtuvat, sitä todennäköisemmin hänelle ei tule ongelmia kannabiksen kanssa.

THL:n väestökyselyiden mukaan kannabiksen käytön aloitusikä on jopa hieman noussut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Samalla nuorten asenneilmapiiri on kuitenkin muuttunut huomattavasti sallivammaksi. Tarkoittaako tämä tulevaisuudessa käytön lisääntymistä myös alaikäisten keskuudessa, näkyy seuraavissa tutkimuksissa.

Kun keskustellaan kannabiksen käytön laillistamisesta (eli dekriminalisoinnista, joka tarkoittaa käyttörikoksen poistamista laista) tai käytön depenalisoinnista (eli lakia ei muuteta, mutta käytännössä käyttöä katsotaan sormien läpi ja siitä ei jaeta rangaistuksia), tulee ottaa huomioon, miten pidetään huoli, ettei nuorten kannabiskokeilut ja -käyttö lisäänny merkittävästi.

Käyttäjien rankaiseminen ei toimi. Käyttäjien rankaiseminen syrjäyttää, leimaa ja vaikeuttaa ongelmien tullessa avun hakemista. Suurin osa kannabiksen käytöstä jää kokeilun tai muutaman vuoden käytön tasolle. Heidän tapauksessa kontrollin satunnaisgeneraattorin osuessa kohdalle, saattaa seurata kohtuuttoman suuri piilorangaistus, esimerkiksi ajokortin, koulupaikan tai työpaikan menetys. Oleellisempaa olisi tarjota käyttäjille keinoja oman käytön riskien tunnistamiseen ja apuvälineitä vähentämiseen sekä lopettamiseen. Ongelmakäyttäjien kohdalla rankaiseminen on kuin löisi jo lyötyä. Rankaisemisen sijaan heidät tulisi ohjata tuki- ja hoitopalvelujen piiriin.

Olemme siis monista kannabikseen liittyvistä teemoista samaa mieltä. Kannabispolitiikan tavoitteena tulee olla kannabiksen käytöstä aiheutuvien haittojen minimointi. YAD:ssa näemme, että tuohon tavoitteeseen voi päästä jo nykyiselläkin lainsäädännöllä tai sen pienellä viilaamisella. Ehkä isompi työ onkin ihmisten asenteiden muuttamisessa. Meidän tulee ymmärtää, että kannabiksen kokeilijat ja käyttäjät ovat ihmisiä siinä missä muutkin, heitä ei tule automaattisesti leimata narkomaaneiksi. Ei yhteiskunnan eikä ihmisten toimesta. Autetaan ja tuetaan apua tarvitsevia, ei leimata ja syrjäytetä.

– Janne Paananen, YAD, projektityöntekijä –

Panokset kovenee kannabistyössä ja kokemuksen rintaäänet vahvistuvat…

Nämä ja muut uuden vuoden lupaukset YAD:lta vuodelle 2014!

kadet

Uusi vuosi, uudet kujeet? Tsekkaa alta YAD:n toimintalinjat vuodelle 2014.

KANNABISKESKUSTELUA MYLLYTTÄÄ MYSSY VOL. 2

YAD iskee tiskiin päivitetyn kannabistyön tavoiteohjelmansa eli jatko-osan Myssy pois silmiltä -kannabiskamppikselle.

Myssy vol. 2:ssa lupaamme että:

Tulemme toimimaan ehkäisevän kannabistyön kehittämiseksi kouluttamalla ammattilaisia, tuottamalla menetelmän sekä tietomateriaalia kannabisehkäisyyn. Olemme mukana kehittämässä interventiomallia kannabiksesta kiinnijääneille alaikäisille.

Kannabishaittojen vähentämiseksi jatkamme vuoropuhelua kannabista käyttävien ja käytön vapauttamista ajavien tahojen kanssa. Pohdimme yhdessä palvelujen, tiedotuksen ja vaikuttamistoiminnan tarpeita sekä pyrimme kehittämään haittoja vähentäviä toimintamalleja.  Kannabiksenkäyttäjien kokemustiedon hyödyntämistä varten perustetaan ”Myssyryhmä”. Viemme käyttäjäkentän viestejä verkostoillemme ja päättäjille tiedoksi.

Teemme vaikuttamistyötä rangaistusten kohtuullistamiseksi (pääsääntöisesti rangaistusten poistamiseksi) vähäisissä omaa käyttöä ja pieniä kotikasvatusmääriä koskevissa tapauksissa. Tarkennamme linjaamme kannabiksen kotikasvatukseen liittyen. Pyrkimyksenä syrjäytymisen ehkäisy ja yhteiskunnan resurssien järkevä käyttö.

Lue tästä YAD:n Myssy pois silmiltä vol. 2 -kampanjan tavoitteet: MYSSY POIS SILMILTÄ VOL2

Lisää infoa ja keskustelua kannabistyöstämme facebookissa -> www.yad.fi/myssy

KOKEMUSTAUSTAA MUUNNETAAN VOIMAVARAKSI

Huumeidenkäyttökokemuksen yhdistämistä päihdekasvatuksen hyviin käytäntöihin jatketaan EXPA (Expertise by experience) -hankkeessa. Käyttötaustaisten valmennusta päihdekasvatustehtäviin ja oman tarinan kytkemistä päihdekasvatusmenetelmiin jatketaan. Käytön jälkeiseen elämään voi hakea muutenkin vahvistusta: tukea, toimintaa ja frendejä YAD:n vapaaehtoishommista, tukiryhmästä tai kysellä tukityöllistämismahdollisuuksia.

VAPAAEHTOISTOIMINTAA PYÖRITETÄÄN TIIMEISSÄ

YAD:n vapaaehtoistoimintoja ohjataan tiimien kautta. Meille voi tulla vapariksi ikähaarukalla 13–35 v. toimimaan infopiste- ja festarityötä tekevään tiimiin, päihdekasvatuskeikkoja toteuttavaan tiimiin, verkko-ohjattuun Street Teamiin tai toimia paikallisosastoissa. Konemusiikkitapahtumiin jalkautunut DW-crew jatkaa tänä vuonna toimintaansa infopiste- ja festaritiimin osana. Verkkovaikuttajuutta ja medialukutaitoja voi harjoittaa jatkossa Street Teamin kautta. Vapaaehtoistiimien kautta toteutuu merkittävä osa YAD:n kenttätyöstä.

Vapaaehtoisohjauksen osalta vuoden 2014 aikana satsataan eritoten vapaaehtoisten hyvinvointiin ja hyvään fiilikseen mm. koulutusten, ohjauksen ja palkitsevan toiminnan keinoin. Tiimien ohjausta ja uusien vapaaehtoisten rekryä kehitetään. Ny jos koskaan kantsii tulla meille!

MUUT UUDENVUODEN LUPAUKSET

 • Uudet, uljaat ja mobiiliystävälliset www.yad.fi -sivut avataan kevään 2014 aikana. Millaiset niiden tulisi olla? Ota kantaa kommenttiosiossa!
 • Nuorten parissa toimiville ammattilaisille tarjotaan päihdekasvatusmenetelmiä, materiaaleja ja koulutuksia. Kysy meiltä lisää!
 • Street Team -toimintamallia levitetään ja kehitetään Street Team 2 -hankkeen kautta. Reclaim The Streets!
 • YAD:n toiminnanjohtaja vaihtuu! Mutta kuka on seuraava YAD-laivan kapteeni? Jää kuulolle!

On siis täysin selvää, että YAD tekee tänäkin vuonna parhaansa ajantasaisen ehkäisevän huumetyön toteuttamiseksi ja edistyksellisten päihdepoliittisten näkökulmien levittämiseksi. Rohkeasti ja raikkaasti, as always!

Toiminnoistamme ja tiimeihin liittymisestä lisää tietoa saat työntekijöiltämme: www.yad.fi tai seuraamalla tiedotusta facebook-sivullamme: www.yad.fi/facebook

– Stay tuned, keep in touch, do something good – but most of all: Be yourself & Be happy! –

Rosita Juurinen, YAD ry toiminnanjohtaja

Vitutuksen kautta YADin pakeille

pekkola blogiinOlen Mikko Pekkola, 30-vuotias hampun omatarvekasvattaja, (laillistamaton lääke-) käyttäjä ja Suomen virallisen kotikasvattajan blogin ylläpitäjä. Siviiliminältä olen opiskelija evp ja kuntoutustuella oleva ala-asteikäisen lapsen isä.

Olen vastannut kysyjille – miksi: Koska suunnaton vitutus. Kysymyshän oli, miksi ikinä avasin blogini ja tunnustin julkisesti kannabiksenkäyttöni.

Sana ’suunnattomuus’ kuvaa tilannetta mielestäni edelleen melko hyvin. Jos nyt muotoilisin uudelleen, sanoisin ehkä kuitenkin, että minua harmitti erittäin paljon, ja en tiennyt, mihin olisin harmini kohdistanut.

Olin tuskastunut, useamman kerran kasvatuksesta kärähdettyäni, kotikasvattajien rikosoikeudelliseen kohteluun. Ajokorttini oli takavarikoitu määräämättömäksi ajaksi, vaikka pahin rikkeeni liikenteessä on yksi pysäköintivirhemaksu. Aseenkantolupani metsästyshaulikkoon oli peruttu. Laillisesti hankkimaani välineistöä kasviharrastukseeni – myös muiden kasvien kuin hampun kasvattamiseen – oli takavarikoitu toistuvasti satojen-tuhansien eurojen edestä. Minua oli nöyryytetty virkavallan toimesta esimerkiksi istuttamalla kalsareissa rappukäytävässä kotietsinnän ajan. Muutin sitten aika pian siitä taloyhtiöstä…

Kotietsintöihin on liittynyt muitakin laittomuuksia poliisin toimesta, joista olen yrittänyt valittaa virkateitse KKO:ta myöten, mutta laihoin tuloksin. Rehellisyyttäni terveydenhuollon rekistereihin päätynyt merkintä kannabiksesta oli/on myös melkoinen pain in the ass – siihen on saanut törmätä milloin omalääkärin vastaanotolla, milloin jalkaleikkauksissa – asiattomasti ja yhteyksissä, joihin se ei millään muotoa liity.

Ehkä suurimmat tuskat on aiheuttanut juuri ns. oheisrankaiseminen: rikolliseksi, narkkariksi, hörhöksi, pössypääksi leimaaminen; ympäristön, läheistenkin vihamielinen suhtautuminen – jota ei edes olisi, jos olisin jaksanut sinnikkäästi elää kaksoiselämää, mutta koin sen lopulta niin raskaaksi, että valitsin kuitenkin avoimuuden ja toisenlaiset haitat.

Tuntui, että jonkun on tehtävä jotain, eikä mikään muutu ikinä, ellei joku avaa suutaan julkisesti. Niinpä 1.6.2012 avasin blogini. Roiskui vähän joka suuntaan tasaisesti sitten.

Hieman myöhemmin YADin toiminnanjohtaja, teille varmasti tuttu Rosita Juurinen, lähetti minulle sähköpostia. Ehdotti jonkinlaista yhteistyötä. ”Mitä helvettiä – poliisi, ellei sen kätyri”, äkkiseltään ajattelin. (Hieman kärjistäen.) Mutta vastasin sitten kuitenkin. Ja en voi sanoa, että tässä vaiheessa vielä kovin avoimin mielin.

Järin pitkää keskustelua ei kuitenkaan vaadittu, kun huomasin olevamme perustavaa laatua olevista kysymyksistä melko samaa mieltä. Mielestämme ei ole mielekästä sälyttää huumesodan haittoja yksittäisten käyttäjien harteille.

YADilla oli tällöin suunnitteilla Myssy pois silmiltä -kampanja. Olin otettu, kun mielipidettäni siitä haluttiin kuulla. Ehdotuksestani YAD myös alkoi kerätä kokemuksia käyttäjiltä syrjäyttäväksi koetusta kohtelusta virkavallan, terveydenhuollon etc toimesta – tätä kyselyä mainostin niin omassa blogissani kuin Hamppuforumillakin.

Olen sittemmin tutustunut muihinkin YADin materiaaleihin ja jossain määrin osallistunut niiden kehittämiseen omalla kokemusasiantuntijuudellani. Suunnitteilla oli myös yhdyskuntapalveu YADissa, sillä hamppusakkoni, jota periaatteellisista ja taloudellisista syistä olen kieltäytynyt maksamasta, muunnettiin vankeudeksi. YKP ei kuitenkaan onnistunut vallitsevan käytännön vuoksi, joka estää sakkovankeuden suorittamisen YKP:na.

Myös vapaamuotoisemmat keskustelut Rositan kanssa ovat ehkä osaltaan rikkoneet jäätä molempiin suuntiin. Olen huomannut, että mahdumme jopa samaan huoneeseen ja puhetilaisuuteen, samaan sieniteepöytään, ja onpa joku ovela päässyt nappaamaan meistä kuvankin kaulakkain

”Omieni” puolelta suhtautumisessa tähän yhteistyöhön en ole myöskään välttynyt ennakkoluuloilta – joidenkin ensireaktio oli, että olen siirtynyt itse Saatanan taustajoukkoihin. Sekin tuntui hullulta, mutta nähdäkseni tämäkin suhtautuminen on lieventynyt olennaisesti.

Olen erittäin iloinen näiden muurien murtumisesta. Oma mielikuvani YADista oli päivitetty ehkä viimeksi 1990-luvulla, ja syntynyt yhteistyö on tuulahduttanut sitä perin raikkaasti.

Toivon, että yhteistyö voi jatkua tulevaisuudessakin. YADin näkemyksiin tutustuttuani olen joutunut romuttamaan vanhoja ennakkoluulojani ja rakentamaan uudelleen mielipiteeni ehkäisevää päihdetyötä tekevästä YADista.

Vaikka minun ja YADin näkemys keinoista vähentää kannabiksen ja muiden laittomien päihteiden käytön haittoja onkin osin eriävä, olemme pystyneet keskustelemaan asiasta rakentavasti. Se taas on vaikuttanut osaltaan politiikan kehittymiseen eri näkökulmia huomioiden.

Sama meillä on tavoite, pienistä nyanssieroista piittaamatta.

****

Mikko

Kannabishaittoja voidaan vähentää ilman laillistamista

Kannabis on ollut isosti otsikoissa viime viikkoina, eikä vähiten käytön ja hallussapidon dekriminalisaatiota ajavan kansalaisaloitteen johdosta. Myös muita ajankohtaisia kannabisuutisointeja seuranneena ei voi muuta kuin toivoa jatkossa aiheen monipuolisempaa ja maltillisempaa tarkastelua mediassa. Kannabiksen ”hyvä vai paha” –asetelma ja siitä seuraava puolien valitseminen sekä valittua puolta tukevien argumenttien yksipuolinen esittäminen ei ratkaise niitä haasteita, joita asian ympärillä on aidosti ratkottavana.

myssy transparentPäihdepolitiikkaa tehtäessä ja lakeja säädettäessä tulisi jättää tunteet, henkilökohtaiset mielipiteet ja ennakkoluulot syrjään. Kannabiskysymystä tarkasteltaessa on tärkeää käsittää, että kannabiksen käyttö on joillekin riski, joka voi aiheuttaa erilaisia haittoja. Se milloin ja kenellä nämä haitat ilmenevät, riippuu lukuisista eri tekijöistä, kuten henkilön taustasta, persoonallisista ominaisuuksista, elämäntilanteesta ja käyttötavoista.

Samaan aikaan meillä on kasvava ryhmä ihmisiä, jotka käyttävät satunnaisesti ja/tai säännöllisemmin kannabista, ilman erityisiä, itse aineesta johtuvia, koettuja haittoja. Erityisesti tämän ryhmän edustajat ajavat dekriminalisaatiota, eivätkä perusteet ole mitään tuulesta temmattuja. Lakialoitteen vireille laittaneet ovat halunneet myös korostaa, ettei aloite sinällään ole viesti kannabiksen haitattomuudesta, vaan pikemmin yritys vähentää haittoja. Päihdepolitiikkaa on kuitenkin syytä aina tarkastella kokonaisuutena, huomioida eri ihmisryhmiä, puntaroida eri ratkaisujen hyödyt ja haitat ja pyrkiä vähentämään päihdehaittojen kokonaispottia. Tässä valossa kannabiksen laillistaminen ei ole mitenkään ongelmatonta.

Juupas-eipäs –keskustelu kannabiksen ympärillä ei johda mihinkään. Tilanteeseen pitää etsiä pragmaattisia, käytännönläheisiä ja realiteetit tunnustavia ratkaisuehdotuksia. YAD Youth Against Drugs ry on osaltaan pyrkinyt avaamaan keskustelua esittämällä käyttäjien kohtelun parantamista ja kiinnijäämisseurausten lieventämistä, kuten huomautusmenettelyyn siirtymistä sakotuksen sijaan, syrjäytymisen ehkäisyyn ja yleisinhimillisyyteen vedoten. Lisäksi tarvitaan laadukasta ja monipuolista kannabistietoutta ja ehkäisevää työtä sekä toimivia interventioita alaikäisten käyttöön liittyen. Kannabiksenkäytöstään haittoja kokeville tulee olla omia matalan kynnyksen neuvonta- ja tukipalveluita.

Pelkät kiellot ja rajoitukset tai silmien sulkeminen eivät vastaa tilanteeseen, jossa kohta viidesosa aikuisväestöstä on kannabista kokeillut. Erilaisia lähestymistapoja tarvitaan, ennen kaikkea pitää tarkistaa asenteita ja nähdä aina ihminen potentiaaleineen. Paljon voidaan kannabispolitiikan ja viranomaiskäytäntöjen päivittämiseksi tehdä, ilman kannabiksen varsinaista laillistamistakin.

– Rosita Juurinen, toiminnanjohtaja, YAD Youth Against Drugs ry –

No lähtiks se myssy pois silmiltä? – Entä näkyykö muutoksen merkkejä kannabispoliittisessa mielipideilmastossa?

Tosiaankin kesän ja alkusyksyn ajan esillä ollut YAD:n kannabiskannanotto ja sen kylkeen kehkeytynyt Myssy pois silmiltä -kampanja alkaa olla jäähdyttelyvaiheessa tai ainakin hetkellisesti suvannossa ennen seuraavia käänteitä eli asian esittelyä kansanedustajillemme ja tiedotteen julkaisua ehkäisevän päihdetyön viikolla.

Mutta mitä onkaan jäänyt kätöseen tähän mennessä? Paljonkin! Tässä hieman koontia:

 • Vapaaehtoisten keräämiä allekirjoituksia festareilla ja muissa tapahtumissa kesän aikana 409 kpl (mukana mm. Pelle Miljoona ja Tumppi Varonen :))
 • Allekirjoituksia nettiadressiin 163 kpl
 • Keskustelua ja tykkääjiä  FB:n Myssy –ryhmässä 226 kpl
 • Hyvää ja rakentavaa dialogia kannabisaktiivien ja kannabista puoltavien tahojen kanssa eri foorumeilla ja Facebookissa sekä myös face to face!
 • Yhteistyötä erityisesti Suomen virallinen kotikasvattaja -blogin kirjoittajan Mikko Pekkolan kanssa ja asian näkymistä hänen blogissaan (Iso käsi Mikolle ennakkoluulottomasta asenteesta!)
 • Uutisointeja ja blogauksia aiheesta aina verkkomedia- ja some-näkyvyydestä kymppiuutisiin ja lehtijuttuihin saakka
 • Puheenvuoro Kannabisakatemiassa (Ehyt ry:n järjestämä valtakunnallinen keskustelu- ja asiantuntijatilaisuus kannabiskysymyksistä 13.9.)
 • YAD:n imagon päivittymistä ja uskottavuuden lisääntymistä tietyissä piireissä, hämmennystä ja lievää paheksuntaa toisissa (riippuen siitä miten viestimme on haluttu tulkita ja ymmärtää)
 • Raportteja ja kokemuksia kannabiksenkäyttäjiä syrjivistä ja leimaavista käytännöistä -> kooste toimitettu mm. Suomen huumausainepoliittiseen koordinaatioryhmään tiedoksi
 • Toimenpidesuositusten laadintaa kannabiksen käytöstä kiinnijäämisen seurausten lievittämiseksi ja ennakkoluulojen ja syrjäytymistä aiheuttavien käytäntöjen purkamiseksi viranomaisten ja käyttäjien kohtaamistilanteissa
 • Paljon kannustusta ja tukea päihde- ja huumetutkijoiden piireistä (esim. THL, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, Nuorisotutkimusseura) sekä kentällä tavatuilta ihmisiltä ja alan ammattilaisilta 🙂
 • YAD:n teettämän Huumeet festareilla –kyselyn tulokset noudattelivat ja vahvistivat kannanottomme linjaa
 • Oppia, ymmärrystä ja lisää oivalluksia kannabiskysymyksen eri puolista sekä meille itselle ja toivottavasti myös niille ihmisille, joita olemme kampanjamme aikana kohdanneet
 • Vahvistusta sille, että yhteistyöllä, ennakkoluulottomuudella, inhimillisyydellä ja suvaitsevaisuudella sekä positiivisella vahvistamisella voidaan saada aikaan isompia ja parempia asioita kuin puhtaasti kieltoihin ja rangaistuksiin keskittymällä!

Summa summarum: oikeilla jäljillä ollaan; ihmisen hyvinvointi edellä, myönteisiä ratkaisuja ja haittoja vähentäviä keinoja etsien jatkamme kannabiskeskustelua tästäkin eteenpäin. Näyttää siltä, että samanlaista henkeä on ilmoilla paljonkin, kunhan asian osaa oikein muotoilla. Ja kieltämättä on tuntunut siltäkin, että monilla tahoilla sympataan meidän näkemyksiä, mutta ei silti uskalleta tai haluta olla julkisesti samaa mieltä tai oikein mitään mieltä. Asenteet ovat kuitenkin lieventyneet, keskustelu on realistisempaa ja kannabiksen käyttö nähdään omana ilmiönään, joka halutaan ainakin osin irrottaa huumeiden ongelmakäyttöä käsittelevästä keskustelusta. Kannabikseenkin liittyy toki problematiikkaa, usein kuitenkin kannabis on yhtenä osatekijänä henkilön jo valmiiksi haastavassa elämäntilanteessa, eikä ongelmien varsinainen tai ainoa aiheuttaja.

Yhtenä ongelmana näyttää edelleen olevan se, että kannabis (huumausaineet ylipäätään) ja siitä julkisesti keskusteleminen on jossain määrin tabu. Jotkut ovat kokeneet, että ymmärtävä tai haittojen vähentämiseen tähtäävä mielipide saatetaan kääntää sinua vastaan tai se voi tulla ongelmaksi jossain elämän vaiheessa, jollei ole tarkkana. Ollaan lisäksi totuttu siihen, että pitää valita puolensa, ja olla tiukasti puolesta tai vastaan. Kun YAD nyt asettui ikään kuin ei kenenkään maalle, jotkut tahot hölmistyivät, että miten niin ”sekä-että”? ”Mihin lokeroon nuo nyt laitetaan vai takinkääntäjiin?” Onkin ollut iso työ koettaa avata sitä, että monenlaisia keinoja, viestejä, näkökulmia ja ratkaisuehdotuksia tarvitaan kannabiskeskustelussa niin ehkäisevän työn kuin palvelujen kehittämiseksi ja ennen kaikkea rikosoikeudellisten ja muiden kiinnijäämisen seurausten ajantasaiseksi linjaamiseksi ja kohtuullistamiseksi niin, että ihmisiä pikemmin aidosti tuetaan ja vahvistetaan, eikä vedetä mattoa jalkojen alta, lyödä leimaa otsaan ja tuupata yhteiskunnan marginaaliin!

Viemme siis viestimme piakkoin myös päättäjille ja alamme suunnitella kannabisspesifiin päihdekasvatukseen soveltuvaa toiminnallista menetelmää. Pidämme yllä aktiivisen keskustelijan roolia myös tulevaisuudessa. Haluamme korostaa myös sitä, että aina voi ja pitää tarkistaa, kirkastaa, pöllyyttää myös omia linjauksia, ajatuksia ja keinoja. Maailma muuttuu ja meidän tulee muuttua sen mukana. Vaikkemme pystyisikään tarjoamaan aina oikeinta, parasta ja autuaaksi tekevää ratkaisua johonkin huumepoliittiseen ongelmaan, se ei tarkoita ettemmekö uskaltaisi nostaa asioita ja ehdotuksia keskusteluun!

Kiitos hirmuisesti kaikille kampanjan eteen töitä tehneille ja aiheesta ennakkoluulottomasti keskustelleille! Rohkeasti ollaan vedetty! Respect 🙂

Myssy-saagan kolmatta näytöstä odotellen… to be continued!

– Rosita Juurinen
YAD Youth Against Drugs ry / toiminnanjohtaja

Ps. Kannabisaiheesta keskustellaan myös YAD:n Kamakoulutuksessa la 10.11. Kannabiksen käyttäjän elämää valottamassa Mikko Pekkola.

Lisäys: Pe 9.11. lähetetty mediatiedotteet tiedotusvälineille sekä tiedotteet eduskuntaan ja ministeriöihin + itse kannabiskannanotto ja toimenpide-esitykset. Nuo matskut nyt ladattavissa yadin nettisivujen etusivulta. Tsekkaa sieltä!!

Linkkejä:

Jakkupuvun tuolla puolen

Kevätkokous, vuosibudjetti, vastuualue, kokousmuistio, pöytäkirja, strategialinjaus. Nämä kuivilta maistuvat termit ovat osalle ihmisistä lähes kirosanoja, mutta arkipäivää YAD:n hallituksen jäsenille. Hallitus kokoontuu noin kahdeksan kertaa vuodessa päättämään asioista, tosin työtä toki riittää myös kokousten lisäksi. Hallitustyö koostuu monesta osa-alueesta, kuten budjettien laatimisesta ja hankkeiden linjaamisesta.

Kaikkia osa-alueita ei tietysti tarvitse täydellisesti hallita. Jokaisen meistä ei oleteta olevan taloushallinnon tai päihdetyön ammattilainen. Kaikilla hallituksen jäsenillä on oma vastuualueensa, joka on pyritty nakittamaan jäsenen oman mielenkiinnon ja mahdollisesti ammatillisen osaamisen perusteella. Vastuualueita ovat mm. koulutukset, viestintä sekä erilaiset hankkeet kuten tällä hetkellä sosiaalinen tilinpito.

YAD:n hallituksen jäseneksi voi hakea kuka tahansa 18 -vuotta täyttänyt YADin jäsen, ammatista riippumatta. Tällä hetkellä hallitukseemme kuuluu eri alojen opiskelijoita sekä työntekijöitä. Edustettuna on mm. nuorisotyö, päihdetyö, terveys- sekä IT-ala. Hieman siis sekalainen seurakunta, mutta ei onneksi sekava.

Erityisesti nykyiseen hallitukseen on valikoitunut ihmisiä, joilla on vankkaa kokemusta vapaaehtoisena tai työntekijänä toimimisesta YAD:ssa. Tämän pohjalta jäsenet tuntevat järjestön periaatteet ja ymmärtävät tavoitteet sekä toimintatavat. Yhteinen ymmärrys YAD:n arvoista helpottaa työskentelyä sekä päätöksentekoa. Puheenjohtajan ei siis tarvitse leikkiä viiksekästä diktaattoria, koska kaikki ovat jo valmiiksi yhdessä rintamassa. Hallituksen jäsenistö on myös poikkeuksetta kiinnostunut ehkäisevästä huumetyöstä sekä laajemmalti päihteisiin liittyvistä asioista. Vapaaehtoispohja, kiinnostus päihdealaan sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen yhdistettynä hyvään motivaatioon antaa meille mielestäni mainion pohjan hallitustyölle.

2012-2014 hallituskauden vapautuneille paikoille oli enemmän hakijoita kuin miesmuistiin. Hallituksen jäsenmäärää kasvatettiin ja näin ollen myös varajäsenten määrää. On hienoa huomata, miten kuivana ja tylsänä pidetyn vapaaehtoistyön muoto kerää taas näinkin paljon innokkaita osallistujia. Riippuu ihmisestä pitääkö hallitustyötä tylsänä, mutta vastuuta se ainakin tuo enemmän kuin käytännön vapaaehtoistyö. Paperien pyörittelyn ei tarvitse olla suuri intohimo, mutta ei sitä inhotakaan voi. Itselleni hakeminen hallitukseen lähes 10 vuoden muun vapaaehtoistyön jälkeen oli luonnollinen päätös. Tuntui, että oma panos käytännön työhön oli annettu, mutta halusin vielä olla mukana mahdollistamassa hyvät puitteet muille toimia YAD:ssa. YAD:n arvojen ja asenteiden ajaminen on edelleen mahdollista, ehkä vain hieman virallisemmalla tavalla.

YAD:n hallituksessa ei istu yhteiskunnallisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä, kuten poliitikkoja tai julkkiksia. Meillä jäsenillä ei ole valmiiksi mitään statusta, jonka perusteella media kuuntelisi meitä. Nykyaikainen tietoyhteiskunta mahdollistaa kuitenkin sen, että pienempikin järjestö tai muu vaikuttaja saa halutessaan paljon meteliä aikaiseksi. Tähän tarvitaan asiasta kiinnostuneita ja vaikuttamishaluisia ihmisiä, jotka ovat valmiita ottamaan osaa erilaiseen toimintaan sekä kampanjoihin. Tuorein tällainen hanke on Myssy pois silmiltä -kampanja, jolle on saatu huomiota valtamedioissa rummuttamalla asiaa sosiaalisessa mediassa sekä myös perinteisten lehdistötiedotteiden avulla.

YAD:n hallitus on siis järjestön taustalla vaikuttava voima, jossa ei harrasteta turhan virallista pönötystä jakkupuvut/pingviiniasut päällä, monokkeli silmässä. Hommat kuitenkin hoidetaan asiallisesti ja vastuullisesti. Kiitokset kaikille hallituksen jäsenille sekä varajäsenille.

 

MinnaS, YAD ry:n hallituksen jäsen

Kesäleiriltä toiselle

Lutakonaukiolla on ollut täysi myllerrys päällä, kun Jyväskylän toimisto sattuu sijaitsemaan keskellä rakennustyömaata. Talo tärisee ja aamut on tien raivaamista työpaikan ovelle. Aina ei siis ole helppoa tulla töihin!

Myllerrystä on riittänyt myös toimiston sisällä. Kesän alku on nimittäin reipasta aikaa YADissa, kun festaroijat herää talviunesta ja kesäleirien järjestäminen on vauhdissa. Tänä vuonna vielä Myssy pois silmiltä -kampanja on myllertänyt omalla tavallaan toimintaa. Tämän kesän tukileiristä voit lukea edellisestä kirjoituksesta, jonka yksi leiriläisistä on leirifiiliksistä kirjoittanut. YADin perinteinen kaikille avoin kesäleiri järjestettiin tänä vuonna ainoastaan yhden päivän mittaisena kesäpäivänä Jyväskylässä. Leirit on aina ollu Yadissa rentoja kohtaamispaikkoja, joissa on saattanut nähdä pitkän ajan jälkeenkin ihmisiä, jotka toimivat ympäri Suomea ja eri paikkakunnilla, kuin vaikka itse toimii. Välillä sekaan löytää myös uudet tuttavuudet, jotka kirjoittavat leirihistoriaan uusia sivuja.

Jyväskylän leiripäivä alkoi yhteisellä aamupalalla Lutakon toimistolla, jonne saapui sekä Tampereelta että Jyväskylästä porukkaa. Jälleennäkemisen ja kuulumisten vaihtamisen jälkeen päivää jatkettiin sarjakuvatyöpajalla. Sarjakuvien teema rajattiin niin, että sen tuli käsitellä yadiin liittyviä asioita, kuten yadilaisuutta tai päihdeaiheita. Meille ohjaajillekin oli ensimmäinen kerta, kun tätä lähdettiin toteuttamaan. Aina oppii jotain uutta, vaikka allekirjoittanut ei kyllä ehtinytkään päivän aikana sarjakuvaa tekemään, kokemus kuitenkin siitä, ettei esimerkiksi piirustustaitoa idean ja sarjakuvan synnyttämisessä tarvita, oli erittäin positiivinen. Syntyneet sarjakuvat oli kyllä oivaltavia! Tässä taidonnäytettä:

Sadventures: Loistava reissu!
Simo seikkailee savuissa
Parasta huumetta!

Jottei homma menis ihan sisällä olemiseksi, oltiin varattu iltaa varten läheltä Jyväskylää kota. Kota sijaitsi pienen kävelymatkan päässä autolta, mäntyisen metsän keskellä. Matkaan lähdettiin isojen ruokakassien kanssa ja paikan päällä nuotiomestari sai tulen syttymään grillausta varten. Vuoden 2011 kesäleirillä oli tehty boffer-miekkoja ja vaikka tällä kertaa ei niitä tehty itse, päästiin niitä kuitenkin kokeilemaan metsän siimeksessä. Myös mölkky lensi mallikkaasti yadilaisten käsistä metsätien varrella.

Myös söpöillä kuvilla varustettuja kangaskasseja tehtiin päivän aikana

Fiiliskierroksen jälkeen väsyneet, mutta seurasta ja toiminnasta kiitolliset ihmiset lähti kotimatkalle.

 

Näihin kuviin ja tunnelmiin on hyvä lopettaa työviikko,

YAD:n toiminnanohjaaja, Essi