Miten taataan nuorten äänen kuuluvuus nuorisojärjestössä

Kun syksyllä pohdittiin vuoden 2017 painopistealueita niin useampaankin otteeseen nousi esille, että YAD:n tulee olla jäsentensä näköinen järjestö. Jos jäsenten kädenjälki näkyy, ei järjestön otteesta tarvitse keinotekoisesti ”tehdä” nuorten näköistä vaan se on sitä automaattisesti.

yad wordcloud sanapilviYAD:ssa pyritään turvaamaan nuorten näköinen toiminta siten, että he ovat mukana järjestön toiminnan suunnittelussa, itse toiminnassa ja myöskin arvioinnissa. Tyypillinen kuvio on, että vapaaehtoistiimien kanssa kokoonnutaan syksyisin suunnittelemaan tulevaa ja keväisin pohtimaan, että menikö sinne päinkään. Tämä on karkea rautalankamainen pelkistys, koska joissain YAD:n tiimeissä toiminnan sykli ei ole kalenterivuosi ja joissain taas suunnittelu- ja kehittämistyötä tehdään jatkuvassa vuorovaikutuksessa vapaaehtoisten kanssa.

Myös YAD:n hallituksella on suuri rooli pitää toiminta ajan hermolla. Hallitus koostuu enimmäkseen aktiivisista vapaaehtoisista nuorista. Kukin hallituksen jäsenistä valitsee yhden YAD:n toimintakokonaisuuden vastuulleen ja hänelle on kirjattu tehtäviä kuinka vastuu tulee hoitaa. Esimerkiksi festarit- ja infopistetiimistä vastaavan hallituksen jäsenen tehtävinä on:

– osallistua festarikesän suunnittelukokoukseen alkuvuodesta
– osallistua yhdelle festarille YAD:n mukana
– osallistua palaute- ja purkuviikonloppuun
– seurata YAD:n info- ja festaritiimin Facebook-ryhmää
– omien mahdollisuuksien mukaan osallistua infopistekoulutukseen kouluttajana
– lukea ja kommentoida info- ja festaritiimistä vastaavan työntekijän työraportit

Konkreettisilla tavoitteilla taataan, että hallituksen jäsenet ovat kukin hyvin perillä omasta vastuualueestaan, pystyvät tuomaan omakohtaisia kokemuksia toiminnasta pöytään ja näin olemaan paremmin työntekijän tukena. Samalla varmistetaan myös vapaaehtoisten äänen kuuluminen läpi koko toiminnan, suunnittelusta arviointiin. Hallituksen kokouksissa käydään vastuualuekierros, joten hallitus pysyy hyvin kartalla koko järjestön toiminnasta.

Vastuualueita on jaettu aikaisemminkin YAD:n hallituksessa, mutta viime vuonna ensi kertaa kirjatut selkeät tehtävät ovat nostaneet hallituksen jäsenten ja työntekijöiden vuorovaikutusta. Hallitustyöskentelystä on myös tullut jäsentyneempää ja sitoutuvampaa. Liian ympäripyöreisiin tavoitteisiin on vaikea kurkotella ja lisäksi niiden saavuttamista on vaikea seurata. Tavoite / vastuu tulee jakaa riittävän pieniin ja konkreettisiin osiin. Loogista, eikö?

 – Janne Paananen, toiminnanjohtaja, YAD ry

On aika virallisten päätösten – YAD ry:n syyskokous 17.11.2013

yad_logo_netti

Kutsu YAD ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen.

AIKA: Su 17.11.2013, klo 12:15-14:15
PAIKKA: Tampereen toimisto, Näsilinnankatu 21 A 20, 33210 TAMPERE

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  3. Päätetään työjärjestyksestä
  4. Käsitellään ja vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma
  5. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta
  6. Nimetään edustajat niihin järjestöihin, joissa yhdistyksellä on edustusoikeus sekä edustajat niihin järjestöihin ja tai yhteistyöryhmiin, joiden jäsen yhdistys on
  7. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä, valitaan puheenjohtaja ja hallitus
  8. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
  9. Käsitellään muut mahdolliset asiat
  10. Päätetään kokous

Tervetuloa mukaan päättämään yhdistyksen asioista! Kahvitarjoilu.

P.S. Ennen syyskokousta kokoonnumme astetta epämuodollisemmissa merkeissä juhlimaan YAD ry:n neljännesvuosisataista taivalta ehkäisevän huumetyön poluilla – tervetuloa mukaan YAD:n 25-vuotissynttäreille torstaina 7.11.2013 kello 18 alkaen osoitteeseen Lutakonaukio 3, 40100 Jyväskylä (Tanssisali Lutakon ylin kerros)!

synttarikutsu
 
– SaaraM, järjestötiedottaja, YAD ry –

Jakkupuvun tuolla puolen

Kevätkokous, vuosibudjetti, vastuualue, kokousmuistio, pöytäkirja, strategialinjaus. Nämä kuivilta maistuvat termit ovat osalle ihmisistä lähes kirosanoja, mutta arkipäivää YAD:n hallituksen jäsenille. Hallitus kokoontuu noin kahdeksan kertaa vuodessa päättämään asioista, tosin työtä toki riittää myös kokousten lisäksi. Hallitustyö koostuu monesta osa-alueesta, kuten budjettien laatimisesta ja hankkeiden linjaamisesta.

Kaikkia osa-alueita ei tietysti tarvitse täydellisesti hallita. Jokaisen meistä ei oleteta olevan taloushallinnon tai päihdetyön ammattilainen. Kaikilla hallituksen jäsenillä on oma vastuualueensa, joka on pyritty nakittamaan jäsenen oman mielenkiinnon ja mahdollisesti ammatillisen osaamisen perusteella. Vastuualueita ovat mm. koulutukset, viestintä sekä erilaiset hankkeet kuten tällä hetkellä sosiaalinen tilinpito.

YAD:n hallituksen jäseneksi voi hakea kuka tahansa 18 -vuotta täyttänyt YADin jäsen, ammatista riippumatta. Tällä hetkellä hallitukseemme kuuluu eri alojen opiskelijoita sekä työntekijöitä. Edustettuna on mm. nuorisotyö, päihdetyö, terveys- sekä IT-ala. Hieman siis sekalainen seurakunta, mutta ei onneksi sekava.

Erityisesti nykyiseen hallitukseen on valikoitunut ihmisiä, joilla on vankkaa kokemusta vapaaehtoisena tai työntekijänä toimimisesta YAD:ssa. Tämän pohjalta jäsenet tuntevat järjestön periaatteet ja ymmärtävät tavoitteet sekä toimintatavat. Yhteinen ymmärrys YAD:n arvoista helpottaa työskentelyä sekä päätöksentekoa. Puheenjohtajan ei siis tarvitse leikkiä viiksekästä diktaattoria, koska kaikki ovat jo valmiiksi yhdessä rintamassa. Hallituksen jäsenistö on myös poikkeuksetta kiinnostunut ehkäisevästä huumetyöstä sekä laajemmalti päihteisiin liittyvistä asioista. Vapaaehtoispohja, kiinnostus päihdealaan sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen yhdistettynä hyvään motivaatioon antaa meille mielestäni mainion pohjan hallitustyölle.

2012-2014 hallituskauden vapautuneille paikoille oli enemmän hakijoita kuin miesmuistiin. Hallituksen jäsenmäärää kasvatettiin ja näin ollen myös varajäsenten määrää. On hienoa huomata, miten kuivana ja tylsänä pidetyn vapaaehtoistyön muoto kerää taas näinkin paljon innokkaita osallistujia. Riippuu ihmisestä pitääkö hallitustyötä tylsänä, mutta vastuuta se ainakin tuo enemmän kuin käytännön vapaaehtoistyö. Paperien pyörittelyn ei tarvitse olla suuri intohimo, mutta ei sitä inhotakaan voi. Itselleni hakeminen hallitukseen lähes 10 vuoden muun vapaaehtoistyön jälkeen oli luonnollinen päätös. Tuntui, että oma panos käytännön työhön oli annettu, mutta halusin vielä olla mukana mahdollistamassa hyvät puitteet muille toimia YAD:ssa. YAD:n arvojen ja asenteiden ajaminen on edelleen mahdollista, ehkä vain hieman virallisemmalla tavalla.

YAD:n hallituksessa ei istu yhteiskunnallisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä, kuten poliitikkoja tai julkkiksia. Meillä jäsenillä ei ole valmiiksi mitään statusta, jonka perusteella media kuuntelisi meitä. Nykyaikainen tietoyhteiskunta mahdollistaa kuitenkin sen, että pienempikin järjestö tai muu vaikuttaja saa halutessaan paljon meteliä aikaiseksi. Tähän tarvitaan asiasta kiinnostuneita ja vaikuttamishaluisia ihmisiä, jotka ovat valmiita ottamaan osaa erilaiseen toimintaan sekä kampanjoihin. Tuorein tällainen hanke on Myssy pois silmiltä -kampanja, jolle on saatu huomiota valtamedioissa rummuttamalla asiaa sosiaalisessa mediassa sekä myös perinteisten lehdistötiedotteiden avulla.

YAD:n hallitus on siis järjestön taustalla vaikuttava voima, jossa ei harrasteta turhan virallista pönötystä jakkupuvut/pingviiniasut päällä, monokkeli silmässä. Hommat kuitenkin hoidetaan asiallisesti ja vastuullisesti. Kiitokset kaikille hallituksen jäsenille sekä varajäsenille.

 

MinnaS, YAD ry:n hallituksen jäsen